Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ocena stanu wiedzy pacjenta diabetologicznego na temat choroby

1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. wiek
3. Miejsce zamieszkania
wieś ( do 2 tyś. mieszkańców)
małe miasto (poniżej 20tyś. mieszkańców)
średnie miasto (20-100tyś.mieszkańców)
duże miasto (powyżej 100tyś.mieszkańców)
4. wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
inne
5. status zawodowy
uczeń/student
pracuję na pełnym etacie
pracuję na niepełnym etacie
bezrobotny
jestem na rencie
6. jak długo choruje Pan/i na cukrzycę? Proszę podać ile lat
7. w jaki sposób jest Pan/i leczona na cukrzycę ?
tabletki
insulina (peny)
pompa insulinowa
8. Czy miał/a Pan/i w ciągu ostatnich 6 miesięcy oznaczony poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c ?
tak
nie
9. Jeżeli tak to jaki był wynik?
10. Jeżeli nie ,to dlaczego?
lekarz nie kieruje mnie na to badanie
nie widzę potrzeby
nie słyszałem/am o takim badaniu
11. W jakim sposób prowadzi Pan/i samokontrolę ?(proszę zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi)
badanie stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru
przyjmuję o ustalonych godzinach posiłki i insulinę
stosuję zalecaną dietę
jestem aktywna/y fizycznie
kontroluję ciśnienie
kontroluję wagę
kontroluję stopy
12. Czy kontroluje Pan/i poziom stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru ?
regularnie
nieregularnie
nie mierzę
13. O jakich porach kontroluje Pan/i poziom cukru we krwi?
na czczo
przed głównym posiłkiem
po posiłku
przed snem
w sytuacji gdy źle się czuję
14. Jak często chodzi Pan/i na wizyty do lekarza diabetologa ?
raz w miesiącu
raz na trzy miesiące
kilka razy w roku
dwa razy w roku
kiedy potrzebuję recepty
15. Czy wystąpiły u Pana/i powikłania cukrzycowe?
tak
nie
16. jeżeli tak to jakie ?
retinopatia
nefropatia
neuropatia
stopa cukrzycowa
17. Czy uczestniczył/a Pan/i w szkoleniach na temat cukrzycy ?
tak
nie
18. Jeżeli tak to proszę napisać, ile razy (łącznie)?
raz
2 razy
kilka razy
19. Jeżeli nie, to dlaczego?
nie czułam/em takiej potrzeby
nie miałam/em okazji
20. kiedy ostatnio uczestniczyła Pan/i w szkoleniu na temat cukrzycy ?
21. W jakim rodzaju szkolenia Pan/i uczestniczył/a ?
prelekcja podczas pobytu w szpitalu
szkolenie u dietetyczki
indywidualne szkolenie przez lekarza
szkolenie prowadzone przez pielęgniarkę lub edukatorkę
22. Czy poszerza Pan/i swoją wiedzę na temat choroby ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
za pomocą internetu
poprzez czytanie książek/magazynów
poprzez rozmowę z osobami chorującymi na cukrzycę
23. czy chciałby/aby Pan/i wziąć udział w szkoleniu na temat cukrzycy ?
tak
nie
24. Jeżeli tak, to proszę zaznaczyć jaki temat Panią/a interesują ? (proszę zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi)
samokontrola
dieta w cukrzycy
zapobieganie powikłaniom
postępowanie w podróży
postępowanie w stresujących, niecodziennych sytuacjach
radzenie sobie ze stresem
problemy psychologiczne
praca zawodowa chorego na cukrzycę
założenie rodziny chorego na cukrzycę
ciążą a cukrzyca
pomoc socjalna osobom chorym na cukrzycę
25. Kto zdaniem Pana/i powinien prowadzić takie szkolenie ?
lekarz
pielęgniarka
dietetyk
chora osoba z wieloletnim stażem
nauczyciel
26. w jakim stopniu ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat cukrzycy ?
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance