Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA - RODZICE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH PRACE DOMOWE Z MATEMATYKI SĄ OBOWIĄZKOWE


Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o informacje, które pozwolą nam lepiej dostosować lekcje matematyki do potrzeb uczniów. Prosimy o wypełnienie ankiety oddzielnie dla każdego dziecka i w odniesieniu do obecnego nauczyciela matematyki.
Bardzo liczymy na szczere odpowiedzi.
Po wypełnieniu ankiety należy ją przesłać za pomocą przycisku GOTOWE. Na ekranie ukaże się informacja potwierdzająca przyjęcie ankiety do systemu.
Ankieta jest anonimowa.

Pytania bez gwiazdki można pominąć.
* 1. Czy Pani/Pana dziecko lubi matematykę?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 2. Czy dla Pani/Pana dziecka matematyka jest ciekawym przedmiotem?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 3. Czy Pani/Pana dziecko widzi przydatność matematyki, której uczy się w szkole, w życiu codziennym?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 4. Czy Pani/Pana dziecko ma problemy z matematyką?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 5. Czy Pani/Pana dziecko uważa, że wyjaśnienia nauczyciela pomagają mu w nauce matematyki?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 6. Czy Pani/Pana dziecko uważa, że sposób prowadzenia lekcji matematyki zachęca je do pracy?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 7. Czy Pani/Pana dziecko uważa, że na lekcjach matematyki panuje przyjazna atmosfera?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 8. Czy lekcje matematyki wywołują u Pani/Pana dziecka uczucie strachu?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 9. Czy Pani/Pana dziecko na lekcjach matematyki ma możliwość indywidualnej współpracy z nauczycielem?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 10. Czy Pani/Pana dziecko na lekcjach matematyki ma możliwość współpracy z koleżanką/kolegą, z którą/z którym siedzi w ławce?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Dziecko samo siedzi w ławce
g) Nie wiem
* 11. Czy Pani/Pana dziecko na lekcjach matematyki ma możliwość współpracy z dowolnie wybraną przez siebie osobą lub grupą osób w klasie?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 12. Czy sposób prowadzenia lekcji budzi zainteresowanie Pani/Pana dziecka matematyką?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 13. Czy Pani/Pana dziecko ma możliwość uczenia się matematyki w odpowiednim dla siebie tempie?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 14. Czy Pani/Pana dziecko żałuje, jeśli z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału w lekcji matematyki?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Nie mam zdania
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 15. Czy Pani/Pana dziecko na lekcjach matematyki ma możliwość decydowania o tym, czy ocena zostanie wpisana do dziennika?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 16. Czy odrabianie prac domowych z matematyki sprawia Pani/Pana dziecku trudności?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Nie wiem
* 17. Jak chętnie Pani/Pana dziecko odrabia obowiązkowe prace domowe z matematyki?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie chętnie
b) Raczej chętnie
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej niechętnie
e) Zdecydowanie niechętnie
f) Nie wiem
* 18. Ile czasu tygodniowo Pani/Pana dziecko poświęca w domu na naukę matematyki, w tym również na odrabianie zadań domowych z matematyki?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) W ogóle nie poświęca czasu
b) Do 1 godziny
c) 1-2 godziny
d) 2-4 godzin
e) Powyżej 4 godzin
f) Nie wiem
* 19. Ile czasu tygodniowo Pani/Pana dziecko poświęca w domu na naukę wszystkich przedmiotów, w tym również na odrabianie prac domowych?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Do 1 godziny
b) 1 - 2 godziny
c) 2 - 4 godzin
d) 4 - 6 godzin
e) 6 - 8 godzin
f) 8 - 10 godzin
g) 10 -13 godzin
h) 13 - 17 godzin
i) 17 - 20 godzin
j) Powyżej 20 godzin
k) Nie wiem
20. Jeśli Pani/Pana dziecko nie odrabia prac domowych z matematyki, to jaki jest tego powód?
proszę wskazać jedną odpowiedź, jeśli dziecko zazwyczaj nie odrabia obowiązkowych prac domowych
a) Nie jest to konieczne, umie matematykę, wystarcza mu to, czego uczy się w czasie lekcji
b) Nie jest to konieczne, nauczyciel nie sprawdza zadań domowych
c) Ma problemy z odrabianiem prac domowych, chciałaby/chciałby, ale najczęściej nie potrafi
d) NIe widzi sensu w rozwiązywaniu zadań z matematyki
e) Nie lubi matematyki
f) Nie wiem
* 21. Gdzie Pani/Pana dziecko głównie uczy się matematyki?
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Matematyki uczy się głównie w szkole
b) Matematyki uczy się w szkole, ale równie dużo czasu poświęca na naukę w domu
c) Na lekcjach uczy się raczej niewiele, matematyki głównie uczy się poza szkołą
d) Na lekcjach uczy się raczej niewiele i w domu też samo sobie nie radzi, potrzebuje pomocy innych osób
e) Matematyki nie uczy się ani w szkole, ani w domu
f) Nie wiem
22. Jeśli dziecko ma problemy z matematyką, to korzysta z pomocy:
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Rodziny - rodzina pomaga w zrozumieniu
b) Rodziny - ktoś z rodziny rozwiązuje jego zadania
c) Koleżanki/ kolegi – pomagają mu w zrozumieniu
d) Koleżanki/ kolegi – odpisuje od nich prace domowe
e) Korepetytora - który pomaga dziecku w zrozumieniu
f) Korepetytora - który rozwiązuje dziecku zadania
g) Internetu - szuka pomocy w zrozumieniu
h) Internetu - szuka gotowych rozwiązań
i) Nie wiem
23. Chcę dodać, że
* 24. Jestem:
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Mamą
b) Tatą
c) Opiekunem
25. Jestem rodzicem/opiekunem:
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) Córki
b) Syna
* 26. Jestem rodzicem/opiekunem uczennicy/ucznia:
proszę wskazać jedną odpowiedź
a) klasy 2 gimnazjum
b) klasy 3 gimnazjum
c) klasy 1 liceum
d) klasy 1 technikum
e) klasy 1 szkoły zawodowej
f) klasy 2 liceum
g) klasy 2 technikum
h) klasy 2 szkoły zawodowej
i) klasy 3 liceum
j) klasy 3 technikum
k) klasy 3 szkoły zawodowej
l) klasy4 technikum
27. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, by moje dziecko/dzieci (jedna ankieta dla jednego dziecka) wzięło/wzięły udział w ankiecie
można zaznaczyć każdą z dwóch odpowiedzi a) i b) albo odpowiedź c).
Proszę wprowadzić odpowiedni link/odpowiednie linki w pasek przeglądarki, jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział dziecka/dzieci w ankiecie
a) Tak - dla uczniów szkół podstawowych - link a) http://www.ankietaplus.pl/s/71415PDE
b) Tak - dla uczniów szkół ponadpodstawowych -link b) http://www.ankietaplus.pl/s/82255LYN
c) Nie wyrażam zgody
Na pytania z gwiazdką należy udzielić odpowiedzi.

Proszę zatwierdzić odpowiedzi przyciskiem GOTOWE.

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie :-)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .