Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Wizerunek Doliny Baryczy

Wizerunek Doliny Baryczy

1. Wskaż swoją grupę wiekową
do 18 lat
19-30 lat
31-49 lat
50 lat i więcej
2. Wskaż swoją płeć
Kobieta
Mężczyzna
3. Czy mieszka Pan/i na Dolnym Śląsku?
Tak
Nie
4. Czym kieruje się Pan/i szukając miejsca do wypoczynku/spędzania wolnego czasu?
5. Z czym kojarzy się Panu/i termin "Dolina Baryczy" ?
6. Czy słyszał/a Pan/Pani wcześniej termin "Dolina Baryczy"?
Tak
Nie
Nie jestem pewien(a)
7. Jeżeli tak to gdzie? Lub od kogo?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
8. Czy spotkał/a się Pan/i z meteriałami promocyjnymi Doliny Baryczy?
Tak
Nie
9. Jeżeli tak, to co to było?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
Reklamy drukowane ( np. ulotki, broszury, wizytówki)
Strony WWW
Inne, jakie?
10. Co Pan/i o nich sądzi?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
11. Dostępność materiałów w skali od 1 do 5?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
1
2
3
4
5
12. Czytelność materiałów w skali od 1 do 5?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
1 - nieczytelna
2 - mało czytelna
3 -średnia
4 - dobra
5 - bardzo dobra
13. Czy był/a Pan/i w Dolinie Baryczy?
Tak
Nie
14. Jak ocenia Pan/Pani dojazd do tego miejsca?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
15. Czy spędził/a tam Pan/i więcej niż 1 dzień, jeśli tak to ile?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
16. Z jakich usług produktów Pan/i korzystał/a?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
17. Co się Panu/i podobało, a co nie?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
18. Co by Pan/i zmienił/a?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
19. Czy planuje Pan/i odwiedzić Dolinę Baryczy ponownie?
(jeżeli nie, pytanie nie dotyczy)
Raczej tak
Tak
Raczej nie
Nie
Nie wiem
20. Czy jest Panu/i znany termin "Dolina Baryczy Poleca"?
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance