Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test rekrutacyjny Finance Club

1. Czy chciałbyś miec taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działanie innych pracowników?
Tak
Nie
2. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz?
Tak
Nie
3. Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów?
Tak
Nie
4. Czy lubisz mieć wiele spraw "na głowie"?
Tak
Nie
5. Gdy mam do wykonania czasochłonne i trudne zadanie...
ustalam termin realizacji zadania i nie przekraczam go.
rozpoczynam pracę w ostatnim możliwym momencie.
wyznaczam datę wykonania pracy, ale rzadko trzymam się założonego planu.
6. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni?
Tak
Nie
7. Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych?
Tak
Nie
8. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z ludźmi cały dzień?
Tak
Nie
9. Mam w zwyczaju...
ufać swojej pamięci.
korzystać z kalendarza, w którym zapisuję ważne terminy.
każdego dnia sporządzać listę spraw do załatwienia – od najważniejszej do najmniej istotnej.
10. Czy umiesz przyjmować polecenia?
Tak
Nie
11. Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby całkowicie wykonać zadanie lub rozwiązać problem?
Tak
Nie
12. Czy kiedykolwiek pełniłeś rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji?
Tak
Nie
13. Gdy planuję wykonanie jakiegoś zadania:
zazwyczaj przeznaczam jak najmniej czasu na jego wykonanie.
mniej więcej określam czas jego wykonania.
myślę tylko o ostatecznym terminie jego realizacji.
14. Czy chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach?
Tak
Nie
15. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo?
Tak
Nie
16. Czy wolisz raczej kierować pracą grupy, niż być jej członkiem?
Tak
Nie
17. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt lub zadanie, które wymagało dopilnowania róznych szczegółów, aby mogło zostać wykonane w całości?
Tak
Nie
18. Mam dokładnie zaplanowany...
tylko dzień dzisiejszy.
bieżący tydzień.
co najmniej miesiąc.
19. Czy wolałbyś pracę nie wymagającą kontaktu z ludźmi?
Tak
Nie
20. Czy kiedyś byłeś odpowiedzialny za planowanie działań, które miał realizować ktoś inny?
Tak
Nie
21. Uważam się za osobę...
pełną planów na swoje życie, ale niezbyt systematyczną.
zdyscyplinowaną, która realizuje to, co sobie zaplanowała.
zapracowaną, której zawsze brakuje czasu.
22. Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi?
Tak
Nie
23. Czy jesteś w stanie radzić sobie w sytuacji, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego?
Tak
Nie
24. Czy projekty lub inne prace, wykonujesz dokładnie, krok po kroku?
Tak
Nie
25. Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy?
Tak
Nie
26. Pod koniec dnia:
jestem ogromnie zmęczony i myślę o odpoczynku.
podsumowuję miniony dzień i wyciągam wnioski na przyszłość.
martwię się o to, czy zdążę jutro wykonać wszystkie zaplanowane zadania.
27. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy przez cały dzień?
Tak
Nie
28. Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje?
Tak
Nie
29. Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich?
Tak
Nie
30. Gdy mam do zrobienia kilka rzeczy, najpierw…
oceniam ich ważność i wykonuję te zadanie, które uznałem(-am) za istotniejsze.
zanim skończę pierwszą, rozpoczynam drugą pracę.
najpierw wykonuję pracę łatwiejszą, później zmuszam się do zadań trudniejszych.
31. Czy chciałbyś mieć pracę, gdzie zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie oczekuje?
Tak
Nie
32. Wybierz jedną osobę, z którą coś Cię łączy. Może to być ktoś z rodziny (współmałżonek, dziecko) albo ktoś z pracy (podwładny). Następnie mając w pamięci tę osobę oraz kontakty z nią, odpowiedz na poniższe pytania "TAK" lub "NIE".

Czy w ciągu ostatniego tygodnia ta osoba usłyszała od mnie słowa otwarcie potwierdzające jej zalety, pożyteczność lub rozsądek?
Tak
Nie
33. Wiem, co motywuje tę osobę do kontaktów ze mną - dlaczego ze mną współpracuje, dlaczego ze mną rozmawia?
Tak
Nie
34. Czy ta osoba otrzymała ode mnie otwartą zgodę na przejmowanie inicjatywy, gdy pojawią się problemy?
Tak
Nie
35. Czy boję się, że ta osoba pozostawiona sama sobie nie poradzi sobie z problemem, a może nawet go powiększy?
Tak
Nie
36. Czy odczuwam potrzebę kontroli i sprawdzania postępów w działaniach tej osoby?
Tak
Nie
37. Gdy ta osoba przychodzi pytać o radę, czy uważam, że zadawanie pytań to oznaka słabości i nieradzenia sobie?
Tak
Nie
38. Czy w sytuacjach niewymagających natychmiastowych działań narzucam własne pomysły i nie pozwalam tej osobie na opracowanie własnego rozwiązania?
Tak
Nie
39. Czy ukrywam ważne informacje, które przydałyby się tej osobie do realizacji przydzielonego zadania?
Tak
Nie
40. Czy ta osoba wie, dlaczego wykonuje dane działanie lub rozwiązuje dany problem?
Tak
Nie
41. Podczas pracy...
zazwyczaj gubię potrzebne mi rzeczy i dużo czasu zajmuje mi ich odszukanie.
im więcej mam zadań do wykonania, tym większy jest wokół mnie bałagan.
wszystkie potrzebne mi rzeczy mają swoje miejsce – na biurku mam zawsze porządek.
42. Mogę o sobie powiedzieć, że...
mam jasno określone cele życiowe – tak kieruję każdym dniem, aby przybliżać się do momentu ich realizacji.
nie mam określonych celów życiowych - wychodzę z założenia, że nie można zaplanować sobie całego życia.
mam bardzo ogólnie sformułowane cele życiowe – nie mają one dużego wpływu na moją codzienną aktywność.
* 43. Podaj swoje Imię i Nazwisko.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance