Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie satysfakcji klienta firmy ANIM

* 1. Co jest dla Państwa źródłem informacji o firmie ANIM?
Znajomi / ludzie z branży
Prasa
Internet
Wizyty przedstawiciela handlowego
* 2. Jak długo są Państwo klientami firmy ANIM?
Współpraca okazjonalna
Nie dłużej niż rok
Od 1 do 3 lat
Dłużej niż 3 lata
* 3. Proszę ocenić w jakim stopniu poniższe kryteria są dla Państwa ważne przy wyborze dostawcy.
1 - zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej tak, 5 - zdecydowanie tak
12345
Jakość produktu
Cena produktu
Obsługa klienta
Wypracowana relacja z firma
Terminowość dostaw
* 4. Proszę ocenić czynniki, które wpływają na decyzję o wyborze produktów/usług oferowanych przez firmę ANIM?
1 - zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej tak, 5 - zdecydowanie tak
12345
Cena
Jakość
Dostępność towaru/czas realizacji
Kompetentność pracowników
Zaufanie
Termin płatności
Czas przygotowania oferty
Terminowość zamówienia
* 5. Proszę ocenić jak poniższe czynniki są istotne dla Państwa przy obsłudze klienta.
1 - zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej tak, 5 - zdecydowanie tak
12345
Elastyczność
Kompetentność
Uprzejmość
Szczerość
Uczciwość
Dopasowanie do potrzeb
Komunikacja
Empatia
* 6. Jak ważne/użyteczne są dla państwa informacje zawarte na stronie www.anim.com.pl
1 – nie ważne, 2 – raczej nie ważne, 3 – trudno powiedzieć, 4 – ważne, 5- bardzo ważne
12345
Ocena
* 7. Jak Państwo oceniają sposób rozwiązywania przez naszą firmę problemów powstających w trakcie realizacji zlecenia?
1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – trudno powiedzieć, 4 – dobrze, 5- bardzo dobrze
12345
Ocena
* 8. Prosimy o ocenę zadowolenia Pana z wsparcia technicznego w naszej firmie:
1 – bardzo niezadowolony, 2 – niezadowolony, 3 – brak zdania, 4 – zadowolony, 5 – bardzo zadowolony
12345
Jakość porady
Szybkość odpowiedzi telefonicznej
Profesjonalizm i reprezentatywność
Pomocność i przejrzystość
Szybka reakcja na zapytanie ofertowe
Elastyczność
9. Co nasza firma powinna zmienić by lepiej zaspokajać Państwa potrzeby?
* 10. Jaką ogólną ocenę wystawilibyście Państwo naszej firmie?
1 – niedostateczną, 2 – dopuszczającą 3 – dostateczną, 4 – dobrą, 5- bardzo dobrą
12345
Ocena


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .