Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie potrzeb szkoleniowych

1. Które z poniżej wymienionych zagadnień ocenia Pan / Pani jako najbardziej praktyczne i warte poruszenia na szkoleniu:
Jakie cechy mają zespoły sukcesu?
Co utrudnia zespołom osiąganie współpracy?
Jakie postawy poszczególnych osób pozwalają rozwijać współpracę?
Jak generować i moderować konstruktywnymi konfliktami w zespole?
Jaka komunikacja może być toksyczna?
W jaki sposób rozwijać zaufanie w zespole?
Jak rozpoznawać poziom zaangażowania i odpowiedzialności za realizację spójnych celów w zespole?
Jak stwarzać środowisko do komunikacji sprzyjającej otwartej wymianie poglądów?
Jakie techniki komunikacyjne dobierać do konkretnych sytuacji ze wspólpracownikami?
Jak efektywnie wykorzystywać techniki asertywne w sytuacjach zawodowych?
Z jakimi stylami reagowania w stresie możemy mieć do czynienia w czasie dyskusji?
Jak budować zaangażowanie i motywować zespół?
Jak kaskadować cele w sposób coachingowy?
Efektywne delegowanie zadań
Style przywódcze i dobór metod do poziomu dojrzałości pracowników
Jak budować autorytet lidera?
2. Co stanowi największe wyzwanie w zarządzaniu zespołem?
3. Co jest dla Pan/Pani najłatwiejsze w zarządzaniu zespołem?
4. W jakich szkoleniach w zakresie z zarządzania zespołem już Pan/Pani brał/a udział?
5. Z jakimi umiejętnościami chciałby / chciałaby Pan / Pani zakończyć ten cykl warsztatów?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .