Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

DOK - badanie na temat zespołu

Zgodnie z tradycją zapraszamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety na temat współpracy w zespole DOK. Na podstawie odpowiedzi zostaną zaprojektowane ćwiczenia na najbliższe warsztaty.

Z ciekawością zachęcamy do szczerego podzielenia się przemyśleniami :)

Ania Łuszczak i Ania Pędzieszczak-Owczarczyk
1. Jak oceniłbyś/oceniłabyś poziom poszczególnych elementów składających się na dobre współdziałanie w zespole?
1-poziom jest bardzo niski
10-poziom jest bardzo wysoki
12345678910
znajomość celów pozostałych członków zespołu
świadomość, jakie kto ma silne i słabe strony
podobne nastawienie do ważnych dla zespołu spraw
wiara w dobre intencje i akceptacja współzależności
podejmowanie ryzyka we wzajemnych kontaktach w celu zwrócenia uwagi, że coś wymaga zmiany/poprawy
prowadzenie pełnych zaangażowania, emocjonalnych dyskusji na spotkaniach zespołu
podejmowanie przez zespół decyzji na czas
konstruktywny konflikt w zespole
utożsamianie się z zespołowymi decyzjami
pełne zaangażowanie wszystkich w realizację wspólnych zespołowych celów
2. Jak opisałbyś/opisałabyś obecną sytuację i atmosferę w zespole?
* 3. Jak się zmienił poziom współpracy w zespole DOK w okresie od maja 2017 do maja 2018 (od poprzednich warsztatów do teraz)?
0 - nie mam zdania / za krótko pracuję
1 - jest dużo gorzej
2
3
4
5 - nic się nie zmieniło
6
7
8
9 - jest znacząca poprawa
0
4. Czego zespół na ten moment potrzebuje, żeby dalej rozwijać współpracę i komunikację?
* 5. Na ile na skali od 1 do 10 czujesz, że zespół w pełni rozwinął swój potencjał?
1-zespół jeszcze nie uwolnił swojego potencjału
10-zespół maksymalnie rozwinął swój potencjał
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Dodatkowy komentarz od Ciebie:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .