Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Menadżerowie OVB

* 1. Czy pojęcie coachingu jest dla Pana/Pani znane?
Tak
Nie
* 2. Czy stosuje Pan/Pani coaching w rozmowie indywidualnej z Pana/Pani pracownikiem?
Tak
Nie
* 3. Czy rozmowy coachingowe w Pana/Pani firmie są prowadzone regularnie?
Tak
Nie
* 4. Czy uważa Pan/Pani, że stosowanie rozmowy coachingowej, rozwija Pana/Pani pracownika?
Tak
Nie
* 5. Czy według Pana/Pani opinii, Pana/Pani pracownicy, znają pojęcie „ścieżki kariery” ?
Tak
Nie
* 6. Czy wie Pan/Pani czemu służy ścieżka kariery w firmie OVB ?
Tak
Nie
* 7. Czy zna Pan/Pani ścieżkę kariery w firmie OVB?
Tak
Nie
* 8. Czy według Pana/Pani opinii, poszczególne etapy ścieżki kariery są w pełni zrozumiałe dla Pana/Pani pracowników ?
Tak
Nie
* 9. Czy według Pana/Pani opinii, każdy etap ścieżki kariery jest możliwy do realizacji ?
Tak
Nie
* 10. Czy uważa Pan/Pani, że Pana/Pani pracownicy mają świadomość, że podczas spotkania nt. planowania ich ścieżki kariery jest stosowany coaching ?
Tak
Nie
* 11. Czy podczas przeprowadzenia rozmowy coachingowej, udaje się Panu/Pani uzyskać informację od pracownika na temat jego potencjału rozwoju w dążeniu do awansu zgodnie z planem kariery ?
Tak
Nie
* 12. Czy uważa Pan/Pani, że prowadzona przez Pana/Panią podczas spotkań z pracownikiem, rozmowa coachingowa, ma odzwierciedlenie w efektywnym dążeniu pracownika do awansu zgodnie ze ścieżką kariery ?
Tak
Nie
* 13. Czy podczas przeprowadzania przez Pana/Panią rozmowy coachingowej, pracownik umiał wskazać konkretne działania, które pozwolą realizować plan osiągnięcia stanowiska, zgodnie z planem kariery?
Tak
Nie
* 14. Czy według Pana/Pani opinii coaching, jest skutecznym narzędziem w planowaniu kariery zawodowej ?
Tak
Nie
* 15. Proszę wskazać jakie są Pana/Pani zdaniem kluczowe zalety i wady, stosowania metody coachingu w modelowaniu ścieżki kariery pracownika ?
Zalety
Wady


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .