Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pracownicy OVB

* 1. Czy pojęcie coachingu, jest Panu/Pani znane ?
Tak
Nie
* 2. Czy Pana/Pani przełożony stosuje coaching w indywidualnych rozmowach z Panem/Panią ?
Tak
Nie
* 3. Czy rozmowy coachingowe w Pana/Pani firmie, są prowadzone regularnie ?
Tak
Nie
* 4. Czy uważa Pan/Pani, że rozmowa coachingowa z przełożonym, rozwija Pana/Panią zawodowo ?
Tak
Nie
* 5. Czy pojęcie „ścieżka kariery” jest Panu/Pani znane ?
Tak
Nie
* 6. Czy wie Pan/Pani czemu służy ścieżka kariery ?
Tak
Nie
* 7. Czy zna Pan/Pani ścieżkę kariery w firmie OVB ?
Tak
Nie
* 8. Czy poszczególne etapy ścieżki kariery w firmie OVB, są dla Pana/Pani w pełni zrozumiałe ?
Tak
Nie
9. Czy według Pana/Pani opinii, realizacja wszystkich etapów ścieżki kariery, jest możliwa dla każdego pracownika ?
Tak
Nie
* 10. Czy wiedział Pan/Pani, że podczas spotkania nt. planowania ścieżki kariery, jest stosowany coaching ?
Tak
Nie
* 11. Czy podczas spotkań z przełożonym udało się Panu/Pani odkryć potencjał jaki Pan/Pani posiada w związku z awansem na kolejne stanowiska zgodnie z planem kariery ?
Tak
Nie
* 12. Czy według Pana/Pani opinii, rozmowa coachingowa prowadzona przez przełożonego, ma odzwierciedlenie w Pana/Pani bardziej efektywnym dążeniu do awansu, zgodnie ze ścieżką kariery ?
Tak
Nie
* 13. Czy podczas rozmowy coachingowej, wskazał Pan/Pani działania które może Pan/Pani wykonać, aby realizować plan osiągnięcia kolejnego stanowiska zgodnie ze ścieżką kariery ?
Tak
Nie
* 14. Czy według Pana/Pani opinii coaching, jest skutecznym narzędziem w planowaniu kariery zawodowej ?
Tak
Nie
* 15. Proszę wskazać jakie są Pana/Pani zdaniem kluczowe zalety i wady, stosowania metody coachingu w modelowaniu ścieżki kariery pracownika.
Zalety
Wady


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .