Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Role Model in Leadership - ankieta

Witam serdecznie,

Zapraszam do wypełnienia ankiety, której wyniki będą punktem wyjścia dla wspólnej dyskusji na warsztatach.

Pytania nawiązują do elementów, które określiliście na ostatnim warsztacie, jako istotne dla budowania pozytywnego wizerunku liderów.

W razie pytań - pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Ania
1. Na ile Zespół zarządzający zbudował już taki wizerunek, jaki chce w poszczególnych aspektach? Oceń na skali od 1 do 10, gdzie:
1 oznacza zupełny brak takiego wizerunku,
10 - mamy w tym zakresie już taki wizerunek, jakiego bym oczekiwał/a
12345678910
POMOCNI
GODNI ZAUFANIA
SPÓJNI
JAKO CZĘŚĆ ZESPOŁU
SPRAWIEDLIWI
WZÓR DO NAŚLADOWANIA
ZGRANY ZESPÓŁ
BEZ NICH NIE DAMY RADY
NORMALNI LUDZIE
OTWARCI NA POMYSŁY, WSPIERAJĄ, PROMUJĄ INICJATYWĘ
SŁUCHAJĄ, ZAJMUJĄ SIĘ NASZYMI PROBLEMAMI
DBAJĄ O NAS
DBAJĄ O NASZ ROZWÓJ I ROZWÓJ FABRYKI
* 2. Oceń na skali od 1 do 10, w jakim stopniu Zespół zarządzający położył nacisk na poszczególne aspekty w przeciągu ostatnich 7-miu miesięcy.
1 - brak nacisku, 10 - jesteśmy już "Role Modelem" w tym zakresie
12345678910
Walk the talk
Słuchamy i słyszymy
Rozwijamy naszych pracowników
Doceniamy / chwalimy naszych pracowników
Jesteśmy częścią zespołu
Dbamy i pomagamy
Jasno komunikujemy (cele, oczekiwania, zmiany)
Jesteśmy konsekwentni w działaniu
Podejmujemy odpowiedzialne decyzje
Proaktywnie szukamy rozwiązań
Dajemy i przyjmujemy feedback
Skutecznie delegujemy
3. W czym, w zakresie budowania zaangażowania zrobiliśmy postępy?
4. Na co, w zakresie budowania zaangażowania moglibyśmy położyć jeszcze większy nacisk?
5. Co przez ostatnie 7 miesięcy osobiście poprawiłem / wzmocniłem / wprowadziłem w zakresie budowania zaangażowania u osób, z którymi najbliżej współpracuję?
6. Co w zakresie kompetencji liderskich chciałbym u siebie jeszcze wzmocnić?
7. Jakie jeszcze inne pytania w zakresie budowania zaangażowania / pełnienia roli lidera chodzą mi po głowie?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .