Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Produkt turystyczny StudentFEST

1. Jak często wyjeżdża Pan/i za granicę?
nigdy nie byłem/am za granicą
rzadziej niż 1 raz w roku
1 raz w roku
2 razy w roku
więcej niż 2 razy w roku
2. Czy wyjeżdża Pan/i za granicę w celach zarobkowych?
tak
nie
3. Jak określi Pan/i swoją umiejętność komunikowania się w języku angielskim?
nie mam żadnych problemów z komunikowaniem się w tym języku
porozumiem się w większości przypadków
sprawia mi to pewną trudność
nie znam angielskiego
4. W jakim stopniu korzysta Pan/i z wymienionych źródeł informacji?
zawszeczęstosporadyczniewcale
strony internetowe związane z turystyką
portale społecznościowe
strony internetowe
znajomi/rodzina
biura podróży
tv/radio
gazety/ulotki
5. Na ile ważne przy wyborze produktu są dla Pan/i następujące elementy?
Skala 1 – 7, gdzie 1-najmniej ważne, 7-bardzo ważne
1234567
wyżywienie
zakwaterowanie
transport
zwiedzanie zabytków
przeżycie przygody
znajomi/rodzina
rozrywka
cena
6. Ile może Pan/i przeznaczyć na 4-tygodniowy wyjazd zagraniczny?
mniej niż 1000 zł
1001 - 2000 zł
2001 - 3000 zł
3000 zł i więcej
7. Czy nazwa produktu StudentFEST wywiera pozytywne emocje?
tak
nie
8. Z czym kojarzy się Panu/i nazwa produktu?
9. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność produktu StudentFEST?
bardzo atrakcyjny
atrakcyjny
nie mam zdania
nie atrakcyjny
10. Czy pojechał/a by Pan/i na taki wyjazd?
tak
nie
11. Jakie są Pan/i zdaniem plusy proponowanego produktu?
maksymalnie można zaznaczyć 3 odpowiedzi
zdobycie doświadczenia
poprawa sprawności językowej
zwiedzanie innych krajów
obcowanie z inną kulturą
poznanie nowych znajomych
przeżycie przygody
pełen pakiet usług
transport
12. Co zmienił/a by Pan/i w produkcie StudentFEST?
13. Czy polecił/a by Pan/i znajomym produkt StudentFEST?
tak
nie
14. Płeć:
kobieta
mężczyzna
15. Grupa wiekowa:
19 - 20 lat
21 - 22 lata
23 - 24 lata
25 lat i więcej
16. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 100 tys.
miasto 100 - 200 tys.
miasto 200 - 500 tys.
miasto powyżej 500 tys.
17. Tryb studiów:
stacjonarne
niestacjonarne
18. Rok studiów:
I
II
III
IV
V
19. Rodzaj uczelni:
państwowa
prywatna
20. Główny dochód:
praca zarobkowa
pieniądze od rodziców
stypendium
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .