Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Akademia Coachingu Narzędziowego - Ankieta Uczestnika

1. Co stanowi największą trudność / wyzwanie w coachingu? Co jest najtrudniejsze w rozwijaniu kompetencji u innych osób?
2. Co jest najłatwiejsze w coachingu / rozwijaniu kompetencji innych osób?
3. Co dobrze zapamiętałeś/łaś po innych szkoleniach z coachingu? Co masz już dobrze opanowane i często stosujesz?
4. Które z poniżej wymienionych zagadnień oceniasz, jako najbardziej praktyczne i warte poruszenia w ramach Akademii Coachingu Narzędziowego:
Kiedy potrzebny jest coaching, a kiedy bardziej adekwatne będzie zastosowanie innych technik rozwojowych (instruktaż, feedback, mentoring, odgrywanie ról)?
Jak efektywnie przygotować spotkanie coachingowe? Przygotowanie coacha i osoby coachowanej (tzw. coachee).
Co jest istotne w budowaniu kontraktu coachingowego?
Jak skutecznie określać cele rozwojowe w coachingu (cele rozwojowe vs cele biznesowe)?
Z jakich etapów składa się proces coachingowy?
Jaka powinna być struktura dobrze poprowadzonej rozmowy coachingowej (praca ze skryptem)?
Co warto obserwować w trakcie rozmów coachingowych?
Jak zarządzać czasem w dniu coachingowym?
Coaching w oparciu o SPIN
Coaching w oparciu o SOK
Jak stosować otwartą komunikację, aby wesprzeć rozwój pracownika: zastosowanie modelu SBI?
Jak połączyć coaching narzędziowy z celami z IDP?
Za co odpowiedzialny jest coach, a za co osoba coachowana?
Jak egzekwować i monitorować postępy w coachingu?
Jak motywować coachee?
Jakie są możliwe rodzaje zadań / ćwiczeń coachingowych do wykonania pomiędzy spotkaniami?
Jak zbudować atmosferę sprzyjającej rozwojowi? Praca z emocjami coachee.
Na jakich poziomach mozemy pracować (praca z zachowaniem, umiejętnościami, przekonaniami, wartościami)?
5. Z jakimi umiejętnościami chciałbyś / chciałabyś zakończyć Akademię Coachingu Narzędziowego? Co chciałbyś/chciałabyś wzmocnić u siebie? Czego chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .