Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

* 1. Płeć
mężczyzna
kobieta
* 2. Wiek
Poniżej 18 roku życia
18-26
27-35
36-50
51-64
65+
* 3. Miejsce zamieszkania:
Kraków, dzielnica:
Powiat krakowski, gmina:
Województwo małopolskie, powiat:
Inne województwo:
4. Jak często jest Pani/Pan na meczach na stadionie Wisły Kraków
Jestem na każdym meczu
Często
Sporadycznie
Raz w sezonie
5. Jakim środkiem transportu przeważnie Pani/Pan podróżuje na stadion?
Samochodem
Komunikacją miejską
Komunikacją zbiorową/transportem zorganizowanym (autobus, bus)
Taksówką
Rowerem
Pieszo
6. Z iloma osobami przeważnie jeździ Pani/Pan na mecz?
Podróżuje indywidualnie
z jedną osobą
2 do 4 osób
5 osób i więcej
7. Na ile czasu przed meczem Pani/Pan przyjeżdża przeważnie pod stadion?
Co najmniej 2 godziny przed meczem
1 godz – 2 godz przed meczem
Pół godz – 1 godz przed meczem
15 minut – 30 minut przed meczem
Do 15 minut przed meczem
pytania 8-11 dotyczą osób podróżujących samochodem
8. W którym rejonie Pani/Pan parkuje? Proszę zaznaczyć cyfrę odpowiedzieć wg schematu umieszczonego na mapie.
1-wzdłuż ulicy Piastowskiej
2-wzdłuż al. 3. Maja
3-okolice Cichego Kącika
4-parkingi płatne na terenie TS Wisła i przed trybuną północną
5-wzdłuż ul. Reymonta
6-okolice miasteczka studenckiego
7-wzdłuż ul. Nawojki
9. Ile czasu zajmuje Pani/Panu znalezienie miejsca parkingowego?
Od razu znajduje miejsce parkingowe
Do 5 minut
5-10 minut
10-20 minut
Więcej niż 20 minut
10. Ile czasu zajmuje Pani/Panu dojście spod stadionu do zaparkowanego samochodu i wyjazd z okolicy stadionu po zakończonym meczu?
Do 5 minut
5-10 minut
10-20 minut
20-30 minut
Więcej niż 30 minut
11. Proszę ocenić poniższe zagadnienia w pięciostopniowej skali(1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze)
12345
Ilość miejsc parkingowych
Dostępność miejsc parkingowych
Koordynowanie ruchem przez policje
Kultura innych uczestników ruchu
Pytania 12-15 dotyczą osób podróżujących komunikacją miejską
12. Czy odczuwa Pani/Pan różnicę w podróżowaniu na mecz/z meczu w porównaniu do przemieszczania się w inne dni?
nie
tak
13. Którym środkiem transportu komunikacji miejskiej Pani/Pan najczęściej podróżuje na mecz/z meczu?
Tramwajem, nr linii:
Autobusem, nr linii:
14. Jak długo średnio oczekuje Pani/Pan na komunikację miejską po zakończonym spotkaniu
Do 5 minut
5-10 minut
10-20 minut
20-30 minut
Więcej niż 30 minut
15. Proszę ocenić niektóre aspekty podróżowania komunikacją miejską na mecz/z meczu w pięciostopniowej skali (1- bardzo źle, 5-bardzo dobrze)
12345
Czas przejazdu
Komfort podróży
Bezpieczeństwo podczas podróży
Liczba linii autobusowych/tramwajowych
Częstotliwość kursowania
16. Jakie wg Pani/Pana można podjąć działania aby ruch w okolicach stadionu podczas meczów odbywał się w lepszy sposób?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .