Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena efektywność programu zwolnień monitorowanych

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety potrzebnej mi do pracy dyplomowej. W celu wyjaśnienia zamieszczam definicję outplacementu.
Outplacement (zwolnienia monitorowane) - to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudniania w postaci np. szkoleń, spotkań z psychologiem lub doradcą zawodowym. W trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych jest obowiązkowy, w innych przypadkach - dobrowolny.
W tej ankiecie terminy outplacement i zwolnienia monitorowane będą używane zamiennie.
1. Czy znany jest Panu/Pani termin outplacement (zwolnienia monitorowane)?
Nie
Tak, w zakresie teoretycznym
Tak, słyszałem/słyszałam o firmach stosujących outplacement
2. Czy w Pana/Pani firmie osobom zwalnianym oferuje się pomoc w postaci programu zwolnień monitorowanych?
Nie. Jeśli nie proszę przejść do pytania nr 7
Tak
3. Jaki rodzaj pomocy stosuje się w programie zwolnień monitorowanych w Pana/Pani firmie?
Pomoc w poruszaniu się po rynku pracy
Szkolenia i kursy zawodowe (podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie się)
Pomoc psychologiczna
Nauka pisania CV i Listu Motywacyjnego, autoprezentacji
Spotkanie z doradcą zawodowym (pomoc w wyznaczaniu ścieżki kariery)
Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
Inne
4. Jaka jest Pana/Pani subiektywna ocena programu zwolnień monitorowanych stosowanego w Pana/Pani firmie?
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Słaba
5. Proszę wymienić jakie widzi Pan/Pani korzyści wynikające z programu zwolnień monitorowanych w Pana/Pani firmie.
Proszę wymienić maksymalnie 3
-
-
-
6. Proszę wymienić jakie widzi Pan/Pani negatywy wynikające z programu zwolnień monitorowanych w Pana/Pani firmie.
Proszę wymienić maksymalnie 3
-
-
-
7. Czy gdyby wiedział/wiedziała Pan/Pani, że ma być zwolniony/zwolniona z to czy chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć w programie zwolnień monitorowanych, który ma na celu ułatwić znalezienie nowego pracodawcy?
Tak
Jest mi to obojętne
Nie
8. Jeśli odpowiedział/odpowiedziała Pan/Pani TAK w pytaniu nr 7 to z jakiego rodzaju pomocy skorzystał/skorzystałaby Pan/Pani najchętniej?
Proszę wybrać maksymalnie 2
Pomoc w poruszaniu się po rynku pracy
Szkolenia i kursy zawodowe (podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie się)
Pomoc psychologiczna
Nauka pisania CV i Listu Motywacyjnego, autoprezentacji
Spotkanie z doradcą zawodowym (pomoc w wyznaczaniu ścieżki kariery)
Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
Inne
9. Jaki jest Pana/Pani zdaniem największa korzyść dla zwalnianego pracownika, wynikająca z zastosowania outplacementu?
Proszę wybrać maksymalnie 2
Pomoc w poruszaniu się po rynku pracy
Wsparcie psychologiczne (podnoszenie kwalifikacji)
Wsparcie finansowe
Wyznaczanie ścieżki kariery
Podnoszenie umiejętności w zakresie autoprezentacji
Podnoszenie umiejętności zawodowych kwalifikacji/przekwalifikowanie się
Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
Nie dostrzegam korzyści
Inne
10. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z zastosowania outplacementu?
Proszę wybrać maksymalnie 2
Pozytywny wizerunek wewnątrz i na zewnątrz firmy
Lepsza atmosfera w firmie/łagodzenie napięć
Wzrost motywacji pozostających w firmie pracowników
Wzrost zaufania pozostających w firmie pracowników
Nie dostrzegam korzyści
Inne
11. Kto Pana/Pani zdaniem powinien przeprowadzać program zwolnień monitorowanych?
Firma samodzielnie
Firma z pomocą konsultantów zewnętrznych specjalnie przeszkolonych do przeprowadzania takich zwolnień
W całości konsultanci/firmy zewnętrzne specjalnie przeszkolone do przeprowadzania takich zwolnień
Urzędy Pracy
Metryczka
12. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
13. Proszę zaznaczyć grupę wiekową
Do 25 lat
Do 35 lat
Do 45 lat
Powyżej 45 lat
14. Proszę zaznaczyć swoje wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
15. Proszę podać dział i stanowisko w jakim Pan/Pani pracuje lub pracował/pracowała
16. Proszę podać profil działalności, w której Pan/Pani pracuje lub pracował/pracowała
Nigdy nie pracowałem/pracowałam
Profil działalności
17. Czy kiedykolwiek był/była Pan/Pani zwolniony/zwolniona z pracy?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .