Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie do pracy magisterskiej

Witam, jestem studentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadzam badania do mojej pracy magisterskiej dotyczącej regulacji emocjonalnej u dorosłych kobiet z rodzin alkoholowych.

Informacje, jakie chciałabym uzyskać podczas badania dotyczą tego, jak radzi sobie Pani z wyrażaniem i odczytywaniem emocji, jaki ma Pani stosunek do własnych uczuć i reakcji emocjonalnych oraz jak radzi sobie Pani podczas stresu.

W trakcie wypełniania kwestionariuszy proszę pamiętać, że:

* Badanie jest anonimowe.
* Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Panią są prawidłowe, nie ma odpowiedzi ani lepszych ani gorszych.
* Proszę udzielać odpowiedzi w sposób najbardziej przybliżony i odpowiedni do Pani jak i sytuacji.
* Proszę udzielać odpowiedzi z zachowaniem kolejności, nie opuszczając pytań , nawet gdy ich wybór wymagał dłuższego zastanowienia, bądź sprawiał większą trudność.

Bardzo zależy mi na przedstawieniu rzetelnych danych, dlatego też proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Bardzo dziękuje za poświęcony mi czas i wypełnienie każdej odpowiedzi w kwestionariuszach.
* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
* 3. Stan cywilny:
wolna
mężatka
w związku partnerskim
wdowa
rozwiedziona
* 4. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
* 5. Ilość posiadanego rodzeństwa:
brak
1
2
3
więcej
* 6. Status materialny:
bardzo dobry
dobry
średni
niski
* 7. Kto w rodzinie jest/był alkoholikiem?:
matka
ojciec
* 8. (Jeżeli zaznaczyłaś w pytaniu 7 ojciec)
Ile miałaś lat, gdy zorientowałaś się, że ojciec pije w sposób uzależniony?/ W jakim byłaś wieku, kiedy ojciec zaczął nadużywać alkoholu?
* 9. Czy w okresie adolescencji korzystałaś z pomocy psychologa bądź psychiatry?:
Tak - psychologa
Tak - psychiatry
Tak - psychologa i psychiatry
Nie korzystałam
* 10. Czy brałaś udział w terapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)?:
tak
nie
* 11. (Jeżeli odpowiedziałaś TAK na pytanie 10)
Podaj swój wiek w czasie trwania terapii i czas jej trwania:
* 12. Czy leczyłaś się w dorosłym życiu z powodu problemów natury psychicznej? Jeśli tak, to z jakiego dokładnie powodu?:
* 13. Czy leczyłaś się z powodu uzależnienia od alkoholu?:
tak
nie
* 14. Proszę ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń.
Proszę o przedstawienie szczerej oceny siebie, dotyczącą tego jaką była Pani w przybliżeniu przez ostatni rok (ostatnie kilka lat, a nie jaką chciałaby Pani być.

Pomocą w ustosunkowaniu się do stwierdzeń może być porównanie własnej osoby ze znanymi Pani osobami tej samej płci i mniej więcej w tym samym wieku.
Na każde stwierdzenie można odpowiedzieć Tak lub Nie.
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
TAKNIE
1. Kiedy podejmę decyzję, to zwykle przestaję o niej myśleć
2. Jeśli jestem czymś przejęty (przejęta), to w rozmowie ciągle wracam do tego tematu.
3. Wyprowadza mnie z równowagi trzaskanie drzwiami.
4. Niepowodzenia i trudności zwykle zniechęcają mnie do pracy.
5. Zdarza mi się nucić przez cały dzień tą samą melodię.
6. Często brakuje mi słów, jeśli muszę powiedzieć coś bez przygotowania wobec dużej grupy osób.
7. Jeśli wieczorem pokłócę się z kimś, to rano budzę się z myślą o tym.
8. W stanach napięcia często powtarzam pewne czynności, np. poprawiam włosy, ubranie, pocieram twarz.
9. Rzadko bywam spięta i zaniepokojona.
10. Tracę pewność siebie, gdy ktoś mnie krytykuje.
11. Zwykle od razu przestaję myśleć o czynnościach, które wykonywałam przez dłuższy czas.
12. Jeśli jestem zdenerwowana, to mam trudności ze skupieniem się nad książką lub gazetą np. opuszczam fragmenty, czytam kilkakrotnie to samo zdanie.
13. Bez trudu potrafię poradzić sobie ze stratą, np. zgubieniem lub zniszczeniem jakiegoś przedmiotu.
14. Bardzo się denerwuję przed egzaminami czy ważnymi spotkaniami.
15. Przed wyjściem z domu kilkakrotnie wykonuję pewne stałe czynności, np. poprawiam włosy, ubranie.
16. Wpadam w panikę, jeśli zabłądzę w nie znanej mi okolicy np. w lesie, w górach.
17. Bardzo przeżywam drastyczne sceny filmowe.
18. Długo przechowuję pamiątki (listy, pamiątki), z którymi wiążą się miłe przeżycia.
19. Często wraca mi do głowy jakaś uporczywa myśl.
20. Drażnią mnie obce dźwięki, np. pisk opon, dzwonki do drzwi.
21. Trudno jest mnie urazić.
22. Rzadko wracam w myślach do osiągniętych sukcesów.
23. Jeśli usłyszę niepochlebną uwagę o sobie, to ciągle o tym myślę.
24. Jeśli jestem czymś zdenerwowana, to wciąż mimowolnie wykonuję te same czynności, np. chodzę.
25. Trudno jest sprawić mi przykrość.
26. Poczucie, że jestem obserwowany (obserwowana) lub oceniany (oceniana) powoduje, ż osiągam wyniki gorsze niż zwykle.
27. Po ważnej rozmowie zwykle od razu przestaję o niej myśleć.
28. Jestem bardziej nieśmiały (nieśmiała) niż większość moich znajomych.
29. Jeśli myślę o czymś intensywnie, to często mimo woli powtarzam pewne ruchy np. ruszam nogą, bębnię palcami.
30. Popełniam błędy, jeśli pracuję w dużym napięciu.
31. Długo przeżywam rozczarowania po doznanych niepowodzeniach.
32. Trudno jest mnie rozzłościć.
33. Często załamuję się w ciężkich chwilach.
34. Często wracam myślami do minionych przyjemnych zdarzeń.
35. Przeżywam silną tremę, jeśli muszę wystąpić publicznie.
36. Często przed zaśnięciem przypominam sobie rozmowy, które prowadziłem (prowadziłam) w ciągu dnia.
37. Tracę chęć do pracy, jeśli długo nie osiągam oczekiwanych rezultatów.
38. Rzadko wracam w myślach do raz już powziętych decyzji.
39. Bez trudu formułuję myśli w trakcie egzaminu czy ważnego zebrania.
40. Szybko zapominam o doznanych upokorzeniach.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .