Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie do pracy magisterskiej.

Witam, jestem studentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadzam badania do mojej pracy magisterskiej dotyczącej regulacji emocjonalnej u dorosłych kobiet z rodzin alkoholowych.

Informacje, jakie chciałabym uzyskać podczas badania dotyczą tego, jak radzi sobie Pani z wyrażaniem i odczytywaniem emocji, jaki ma Pani stosunek do własnych uczuć i reakcji emocjonalnych oraz jak radzi sobie Pani podczas stresu.

W trakcie wypełniania kwestionariuszy proszę pamiętać, że:

* Badanie jest anonimowe.
* Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Panią są prawidłowe, nie ma odpowiedzi ani lepszych ani gorszych.
* Proszę udzielać odpowiedzi w sposób najbardziej przybliżony i odpowiedni do Pani jak i sytuacji.
* Proszę udzielać odpowiedzi z zachowaniem kolejności, nie opuszczając pytań , nawet gdy ich wybór wymagał dłuższego zastanowienia, bądź sprawiał większą trudność.

Bardzo zależy mi na przedstawieniu rzetelnych danych, dlatego też proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Bardzo dziękuje za poświęcony mi czas i wypełnienie każdej odpowiedzi w kwestionariuszach.
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek:
* 3. Stan cywilny:
wolna
mężatka
w związku partnerskim
wdowa
rozwiedziona
* 4. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
* 5. Ilość posiadanego rodzeństwa:
brak
1
2
3
więcej
* 6. Status materialny:
bardzo dobry
dobry
średni
niski
* 7. Kto w rodzinie jest/ był alkoholikiem?
matka
ojciec
* 8. (Jeżeli zaznaczyłaś w pytaniu 7 ojciec)
Ile miałaś lat, gdy zorientowałaś się, że ojciec pije w sposób uzależniony? / Ile miałaś lat, gdy ojciec zaczął pić w sposób uzależniony?
* 9. Czy w okresie adolescencji korzystałaś z pomocy psychologa/psychiatry?
Psychologa
Psychiatry
Psychologa i Psychiatry
Nie korzystałam
* 10. Czy brałaś udział w terapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)?
tak
nie
* 11. ( Jeżeli odpowiedziałaś TAK na pytanie 10)
Podaj Twój wiek w czasie trwania terapii i czas jej trwania :
* 12. Czy leczyłaś się w dorosłym życiu z powodu problemów natury psychicznej? Jeśli tak, to z jakiego dokładnie powodu?:
* 13. Czy leczyłaś się z powodu uzależnienia od alkoholu?
tak
nie
* 14. A Proszę ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń.
Proszę o przedstawienie szczerej oceny siebie, dotyczącą tego jaką była Pani w przybliżeniu przez ostatni rok (ostatnie kilka lat, a nie jaką chciałaby Pani być.

Pomocą w ustosunkowaniu się do stwierdzeń może być porównanie własnej osoby ze znanymi Pani osobami tej samej płci i mniej więcej w tym samym wieku.
Na każde stwierdzenie można odpowiedzieć Tak lub Nie.
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
taknie
1.Kiedy podejmę decyzję, to zwykle przestaję o niej myśleć.
2.Jeśli jestem czymś przejęta, to w rozmowie ciągle wracam do tego tematu.
Wyprowadza mnie z równowagi trzaskanie drzwiami.
Niepowodzenia i trudności zwykle zniechęcają mnie do pracy.
Zdarza mi się nucić przez cały dzień tą samą melodię.
Często brakuje mi słów, jeśli muszę powiedzieć coś bez przygotowania wobec dużej grupy osób.
W stanach napięcia często powtarzam pewne czynności, np. poprawiam włosy, ubranie, pocieram twarz.
Rzadko bywam spięta i zaniepokojona.
Tracę pewność siebie, gdy ktoś mnie krytykuje.
Zwykle od razu przestaję myśleć o czynnościach, które wykonywałam przez dłuższy czas.
Jeśli jestem zdenerwowana, to mam trudności ze skupieniem się nad książką lub gazetą, np. opuszczam fragmenty, czytam kilkakrotnie to samo zdanie.
Bez trudu potrafię poradzić sobie ze stratą, np. zgubieniem lub zniszczeniem jakiegoś przedmiotu.
Bardzo się denerwuję przed egzaminami czy ważnymi spotkaniami.
Przed wyjściem z domu kilkakrotnie wykonuję pewne stałe czynności, np. poprawiam włosy, ubranie.
Wpadam w panikę, jeśli zabłądzę w nie znanej mi okolicy np. w lesie, w górach.
Bardzo przeżywam drastyczne sceny filmowe.
Długo przechowuję pamiątki (listy, pamiątki), z którymi wiążą się miłe przeżycia.
Często wraca mi do głowy jakaś uporczywa myśl.
Drażnią mnie obce dźwięki, np. pisk opon, dzwonek do drzwi.
Trudno jest mnie urazić.
Rzadko wracam w myślach do osiągniętych sukcesów.
Jeśli usłyszę niepochlebną uwagę o sobie, to ciągle o tym myślę.
Jeśli jestem czymś zdenerwowana, to wciąż mimowolnie wykonuję te same czynności, np. chodzę.
* 15. CZĘŚĆ B pytania 14-tego
Proszę ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń.
taknie
24. Jeśli wieczorem pokłócę się z kimś, to rano budzę się z myślą o tym.
* 16. CZĘŚĆ C pytania 14-tego : Proszę ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń.
Proszę o przedstawienie szczerej oceny siebie, dotyczącą tego jaką była Pani w przybliżeniu przez ostatni rok (ostatnie kilka lat, a nie jaką chciałaby Pani być.

Pomocą w ustosunkowaniu się do stwierdzeń może być porównanie własnej osoby ze znanymi Pani osobami tej samej płci i mniej więcej w tym samym wieku.
Na każde stwierdzenie można odpowiedzieć Tak lub Nie.
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
taknie
25. Trudno jest mi sprawić przykrość.
26. Poczucie, że jestem obserwowana lub oceniana powoduje, że osiągam wyniki gorsze niż zwykle.
27. Po ważnej rozmowie zwykle od razu przestaję o niej myśleć.
28. Jestem bardziej nieśmiała niż większość moich znajomych.
29. Jeśli myślę o czymś intensywnie, to często mimo woli powtarzam pewne ruchy np. ruszam nogą, bębnie palcami.
30. Popełniam błędy, jeśli pracuję w dużym napięciu.
31. Długo przeżywam rozczarowania po doznanych niepowodzeniach.
32. Trudno jest mnie rozzłościć.
33. Często załamuję się w ciężkich chwilach.
34. Często wracam myślami do minionych przyjemnych zdarzeń.
35. Przeżywam silną tremę, jeśli muszę wystąpić publicznie.
36. Często przed zaśnięciem przypominam sobie rozmowy, które prowadziłam w ciągu dnia.
37. Tracę chęć do pracy, jeśli długo nie osiągam oczekiwanych rezultatów.
38. Rzadko wracam w myślach do raz już powziętych decyzji.
39. Bez trudu formułuję myśli w trakcie egzaminu czy ważnego spotkania.
40. Szybko zapominam o doznanych upokorzeniach.
* 17. CZĘŚĆ A:
Poniżej znajduje się lista różnych zmian i wydarzeń życiowych, które mogą być udziałem młodego człowieka w ciągu całego życia. Przyjrzyj się im dokładnie i:
- Zaznacz wydarzenia, których sama doświadczyłaś oraz czy zdarzały się one w przeciągu Twojego życia pojedynczo czy wielokrotnie.

- Bardzo proszę o zaznaczenie DWÓCH odpowiedzi do każdego pytania JEŚLI DOŚWIADCZYŁAŚ takiego zdarzenia.
np. "Doświadczyłam" i "Pojedynczo" LUB "Doświadczyłam" i "Wielokrotnie"

- Bardzo proszę o zaznaczenie JEDNEJ odpowiedzi - "Nie doświadczyłam", jeśli takie zdarzenie nie miało miejsca w Twoim życiu.

- Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
DoświadczyłamNie doświadczyłamPojedynczoWielokrotnie
zmiana klasy lub szkoły
kłótnie i/lub bójki z rówieśnikami
choroba rodzica, pobyt mamy lub taty w szpitalu
wyśmiewanie przez rówieśników
kłótnie między rodzicami
narodziny rodzeństwa
awantury w domu
bycie ofiarą przemocy domowej (słownej, fizycznej, psychicznej)
utrata pracy przez rodzica
kłopoty w szkole
udział w wypadku samochodowym lub innym
pobyt rodzica w więzieniu
własna choroba lub kalectwo
złe doświadczenia seksualne
DoświadczyłamNie doświadczyłamPojedynczoWielokrotnie
ucieczka z domu
zdrada lub utrata zaufania w przyjaźni
śmierć kogoś bliskiego (np. dziadków, przyjaciela)
problemy finansowe, bieda
wyrzucenie ze szkoły
bycie bitym dzieckiem
brat lub siostra wyprowadził(a) się z domu
silne kary dawane przez rodziców
wybuchowe lub trudne do wytrzymania zachowanie rodzica po alkoholu
* 18. CZĘŚĆ B pytania 17-tego
Na skali od 1 do 5 oceń, na ile to doświadczenie było dla ciebie dotkliwe (nieprzyjemne), gdzie: 1 oznacza bardzo mało nieprzyjemne doświadczenie a 5 bardzo nieprzyjemne doświadczenie.

1- bardzo słabe doświadczenie
2- słabe
3- średnie doświadczenie
4- nieprzyjemne
5- bardzo nieprzyjemne

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
12345
zmiana klasy lub szkoły
kłótnie i/lub bójki z rówieśnikami
choroba rodzica, pobyt mamy lub taty w szpitalu
wyśmiewanie przez rówieśników
kłótnie między rodzicami
narodziny rodzeństwa
awantury w domu
bycie ofiarą przemocy domowej (słownej, fizycznej, psychicznej)
utrata pracy przez rodzica
kłopoty w szkole
udział w wypadku samochodowym lub innym
pobyt rodzica w więzieniu
własna choroba lub kalectwo
złe doświadczenia seksualne
ucieczka z domu
zdrada lub utrata zaufania w przyjaźni
śmierć kogoś bliskiego (np. dziadków, przyjaciela)
problemy finansowe, bieda
wyrzucenie ze szkoły
12345
bycie bitym dzieckiem
brat lub siostra wyprowadził(a) się z domu
silne kary dawane przez rodziców
wybuchowe lub trudne do wytrzymania zachowanie rodzica po alkoholu
* 19. Wskaż, w jakim zakresie każde z 240 stwierdzeń zawartych poniżej odnosi się do Ciebie.
Do wyboru będziesz mieć zawsze 5 odpowiedzi, spośród których wybierz tę, która najlepiej cię charakteryzuje:
Zaznacz literę:

A, jeśli całkowicie się nie zgadzasz lub gdy uważasz, że to stwierdzenie jest zupełnie nietrafne.

B, jeśli nie zgadzasz się lub gdy uważasz, że to stwierdzenie jest raczej nietrafne.

C, jeśli nie masz zdania lub nie możesz się zdecydować albo uważasz, że to stwierdzenie jest równie trafne jak nietrafne.

D, jeśli zgadzasz się lub gdy uważasz, że to stwierdzenie jest raczej trafne.

E, jeśli całkowicie się zgadzasz lub gdy uważasz, że stwierdzenie to jest zupełnie trafne.

Wybierz tylko jedną odpowiedź przy każdym stwierdzeniu.

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
1. Nie należę do osób, które się zamartwiają.
2. Większość ludzi, których spotykam, darzę rzeczywistą sympatią.
3. Mam bardzo żywą wyobraźnię.
4. Bywam cyniczny i sceptyczny w stosunku do zamiarów, które mają inni ludzie.
5. Znany jestem z roztropności i zdrowego rozsądku.
6. Często odczuwam złość z powodu sposobu, w jaki ludzie mnie traktują.
7. Unikam tłumów.
8. Sprawy estetyczne i artystyczne nie są dla mnie ważne.
9. Nie jestem chytry ani przebiegły.
10. Zazwyczaj nie planuję niczego z góry, lecz czekam, jaki obrót przyjmą sprawy.
11. Rzadko odczuwam samotność lub przygnębienie.
12. Jestem osobą dominującą zdecydowaną i nie ulegającą innym.
13. Bez silnych emocji życie byłoby dla mnie nieinteresujące.
14. Niektórzy ludzie myślą, że jestem samolubem i egoistą.
15. Staram się sumiennie wykonywać wszystkie nałożone na mnie zadania.
16. Gdy mam do czynienia z ludźmi, to zawsze obawiam się, że popełnię jakąś gafę.
17. Zarówno w pracy, jak i w zabawie, działam bez pośpiechu.
18. Nie jestem zbyt elastyczny w swoich zachowaniach.
19. Raczej wolę współpracować z ludźmi niż z nimi współzawodniczyć.
20. Jestem na luzie i niczym się nie przejmuję.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
21. Rzadko sobie dogadzam pod jakimkolwiek względem.
22. Często odczuwam silną potrzebę mocnych wrażeń.
23. Często rozmyślam o sprawach teoretycznych i abstrakcyjnych.
24. Bez skrępowania mówię o swoich uzdolnieniach i sukcesach.
25. Potrafię pracować w takim tempie, żeby skończyć pracę na czas.
26. Często odczuwam bezradność i chęć, by ktoś za mnie rozwiązał moje problemy.
27. Nigdy, w sensie dosłownym, nie skakałem z radości.
28. Myślę, że jeżeli pozwala się studentom na słuchanie kontrowersyjnych mówców, to powoduje to u nich zamieszanie i sprowadza ich na złe drogi.
29 Przywódcy polityczni powinni być bardziej świadomi ludzkich aspektów swoich politycznych działań.
30. W ciągu lat zrobiłem wiele dość głupich rzeczy.
31. Łatwo mnie przestraszyć.
32. Pogawędki z ludźmi nie sprawiają mi wiele przyjemności.
33. Staram się myśleć realistycznie i trzymać na wodzy fantazje.
34. Uważam, że większość ludzi ma w zasadzie dobre intencje.
35. Nie traktuję zbyt poważnie takich obowiązków społecznych, jak np. głosowanie.
36. Jestem osobą zrównoważoną.
37. Lubię mieć wokół siebie dużo ludzi.
38. Czasem jestem całkowicie pogrążony w słuchanej muzyce.
39. Jeśli trzeba, jestem skłonny tak manipulować ludźmi, aby osiągnąć swój cel.
40. Dbam o czystość i porządek w rzeczach, które do mnie należą.
41.Czasem czuje się zupełnie bez wartości.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
42. Czasem nie udaje mi się bronić swoich interesów w takim stopniu, w jaki powinienem.
43. Rzadko przeżywam silne emocje.
44. Staram się być uprzejmy w stosunku do wszystkich, których spotykam.
45. Czasem nie można polegać na mnie w takim zakresie, jak to być powinno.
46. Gdy jestem z ludźmi, rzadko odczuwam nieśmiałość.
47. Kiedy coś robię,to robię to z dużą energią.
48. Myślę, że wyszukiwanie i rozwijanie nowych hobby jest rzeczą interesująca.
49. Gdy trzeba, potrafię być złośliwy i uszczypliwy.
50. Mam jasno wytyczone cele i w sposób systematyczny dążę do ich osiągnięcia.
51. Mam trudności z opanowywaniem swoich pragnień.
52. Wakacje w modnym, tłumnie uczęszczanym i pełnym rozrywek kurorcie nie sprawiłyby mi przyjemności.
53. Dyskusje filozoficzne nudzą mnie.
54. Raczej nie jestem skłonny mówić o sobie i swoich dokonaniach.
55. Zanim zabiorę się do pracy, tracę dużo czasu.
56. Czuję, że z większością swoich problemów jestem w stanie sam sobie poradzić.
57. Doznawałem czasem intensywnej radości lub zachwytu.
58. W moim przekonaniu, prawa i polityka społeczna powinny tak się zmieniać, aby uwzględniały potrzeby zmieniającego się świata.
59. Mam trzeźwe i praktyczne postawy.
60. Zanim podejmę decyzję, dużo się nad nią zastanawiam.
61. Rzadko odczuwam lęk lub niepokój.
62. Jestem uważany za osobę ciepłą i przyjazną.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
63. Moje myśli wypełnione są fantazjami.
64. Uważam, że większość ludzi wykorzysta innych, jeśli się im na to pozwoli.
65. Staram się być dobrze poinformowany i zwykle podejmuję właściwe decyzje.
66. Znany jestem jako osoba porywcza i „w gorącej wodzie kąpana”.
67. Zazwyczaj wolę pracować w samotności.
68. Nudzi mnie oglądanie baletu i tańców współczesnych.
69. Nawet gdybym chciał, to nie byłbym w stanie nikogo zwodzić.
70. Nie jestem osobą zbyt systematyczną.
71. Rzadko jestem smutny lub przygnębiony.
72. Często przewodziłem grupie, do której należałem.
73.Emocjonalny stosunek, jaki mam do różnych rzeczy, jest dla mnie bardzo ważny.
74. Niektórzy uważają mnie za osobę zimną i wyrachowaną.
75. Swoje długi spłacam szybko i w całości.
76. Zdarzyło mi się być tak zawstydzonym, że chciałem zapaść się pod ziemię.
77. Pracuję wolno, ale wytrwale.
78. Gdy znajdę właściwy sposób robienia czegoś, to już się go trzymam.
79. Staram się nie okazywać gniewu, nawet gdyby było to usprawiedliwione.
80. Gdy rozpoczynam, jakiś kurs samodoskonalenia, to zwykle rezygnuję z niego po kilku dniach.
81. Bez większego trudu opieram się pokusom.
82. Zdarzyło mi się robić coś ryzykownego wyłącznie dla zabawy.
83. Lubię rozwiązywać zagadki lub układać puzzle.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
84. Jestem lepszy niż większość ludzi i zdaję sobie z tego sprawę.
85. Jestem osobą produktywną, która zawsze kończy zaczętą pracę.
86. W sytuacji dłuższego stresu czuję się całkiem rozbity.
87. Nie jestem pogodnym optymistą.
88. Jestem przekonany, że decyzje w sprawach moralnych powinny podejmować osoby mające autorytet w dziedzinie religii.
89. Nigdy nie możemy zrobić za dużo dla osób biednych i starych.
90. Zdarza mi się najpierw coś zrobić, a dopiero potem pomyśleć.
91. Często jestem napięty i stremowany.
92. Wielu ludzi uważa mnie za osobę chłodną i trzymającą innych na dystans.
93. Nie lubię tracić czasu na marzenia.
94. Uważam, że większość ludzi, z którymi mam do czynienia, to ludzie uczciwi i warci zaufania.
95. Często zdarza mi się być w pełni przygotowanym do jakichś sytuacji.
96. Nie jestem uważany za osobę drażliwą i wybuchową.
97. Gdy długo jestem sam, to mam silną potrzebę kontaktów z ludźmi.
98. Dzieła sztuki, a także widoki, których dostarcza przyroda, bardzo mnie poruszają.
99. Całkowita szczerość przeszkadza w interesach.
100. Lubię, aby każda rzecz była na swoim miejscu, abym ją mógł bez trudu znaleźć.
101. Zdarzało mi się mieć głębokie poczucie winy i czuć, że jestem grzesznikiem.
102. Na spotkaniach zwykle pozwalam, by inni mówili.
103. Rzadko zwracam uwagę na to, co w danej chwili odczuwam.
104. Zazwyczaj staram się być troskliwy i delikatny.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
105. Gdy stawiam pasjansa, to czasem oszukuję.
106. Nie przejmuję się wcale, gdy ludzie naśmiewają się ze mnie lub mi dokuczają.
107. Często czuję się tak, jakby mnie rozsadzała energia.
108. Często próbuję nowych i zagranicznych potraw.
109. Jeśli kogoś nie lubię, to mu to okazuję.
110. Pracuję wytrwale dla osiągnięcia celów.
111. Jeśli jem swoją ulubioną potrawę, to zwykle się przejadam.
112. Raczej unikam oglądania makabrycznych i szokujących filmów.
113. Czasem tracę zainteresowanie rozmową, gdy ludzie mówią o bardzo abstrakcyjnych, teoretycznych problemach.
114. Staram się być pokorny.
115. Mam trudności ze skłonieniem siebie do robienia tego, co powinienem.
116. W krytycznych sytuacjach zachowuję zimną krew.
117. Czasem jestem przepełniony szczęściem.
118. Jestem przekonany, że odmienne od naszych przekonania o tym, co jest dobre, a co złe – żywione przez ludzi z innych społeczeństw – są dla nich istotne.
119. Nie mam współczucia dla żebraków.
120. Zanim coś zrobię, zawsze zastanawiam się nad konsekwencjami.
121. Rzadko odczuwam lęk przed tym, co przyniesie przyszłość.
122. Rozmawianie w ludźmi sprawia mi wiele prawdziwej radości.
123. Lubię się pogrążać w marzeniach lub fantazjach, aby zbadać wszystkie ich możliwości, pozwolić im się rozwijać i przybierać na sile.
124. Gdy ktoś robi dla mnie coś miłego, to staję się podejrzliwy w stosunku do niego.
125. Dumny jestem ze swoich zdrowych sądów.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
126. Często odczuwam wstręt do ludzi, z którymi mam do czynienia.
127. Wolę takie zajęcia, które pozwalają mi pracować w pojedynkę, bez wtrącania się innych ludzi.
128. Poezja wywiera na mnie wpływ niewielki lub żaden.
129. Za nic w świecie nie chciałbym być uważany za osobę dwulicową (hipokrytę).
130. Mimo wysiłków, nigdy nie byłem osobą dobrze zorganizowaną.
131. Gdy coś się nie udaje, to obwiniam za to siebie.
132. Często się zdarza, że inni oczekują, abym to ja decydował.
133. Moje życie emocjonalne i uczuciowe jest bardzo bogate.
134. Nie jestem uważany za osobę wspaniałomyślną.
135. Gdy się do czegoś zobowiążę, to można liczyć, że rzecz doprowadzę do końca.
136. Często czuję, że jestem gorszy od innych.
137. Nie jestem tak szybki i pełen energii jak inni ludzie.
138. Wolę spędzać czas w otoczeniu, które już znam.
139. Gdy ktoś mnie obrazi, to po prostu staram się zapomnieć i przebaczyć.
140. Nie czuję w sobie potrzeby odnoszenia sukcesów.
141. Rzadko ulegam zachciankom.
142. Lubię być tam, gdzie coś się dzieje.
143. Lubię gry umysłowe.
144. Mam o sobie bardzo wysokie mniemanie.
145. Gdy zacznę jakąś pracę, to prawie zawsze ją kończę.
146. Często trudno mi podejmować decyzje.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
147. Nie uważam się za osobę zbyt niefrasobliwą.
148. Uważam, że lojalność w stosunku do własnych przekonań jest bardziej istotna niż „otwartość umysłu”.
149. Potrzeby ludzkie zawsze powinny brać górę nad względami ekonomicznymi.
150. Często robię coś pod wpływem chwili.
151. Często martwię się, że coś może się nie udać.
152. Uśmiechanie się do obcych i nawiązywanie z nimi kontaktu nie sprawia mi trudności.
153. Gdy łapię się na myśleniu o niebieskich migdałach, to szukam sobie zajęcia i skupiam się na jakiejś pracy.
154. Moją pierwszą reakcją na innych ludzi jest zaufanie.
155. Nie sądzę, żebym w czymkolwiek odnosił sukcesy.
156. Trzeba bardzo dużo, aby mnie doprowadzić do wściekłości.
157. Wolałbym spędzić wakacje na modnej plaży niż w domku w środku lasu.
158. Niektóre rodzaje muzyki są dla mnie źródłem nieskończonej fascynacji.
159. Czasem uciekam się do podstępów, aby skłonić kogoś do zrobienia tego, co ja chcę.
160. Mam tendencję do bycia osobą wybredną i wymagającą.
161. Mam niskie mniemanie o sobie.
162. Wolałbym raczej chodzić własnymi ścieżkami niż być przywódcą innych.
163. Rzadko zwracam uwagę na nastroje i uczucia wywoływane przez różne miejsca, w których przebywam.
164. Większość moich znajomych lubi mnie.
165. Trzymam się ściśle swoich zasad etycznych.
166. Nie odczuwam żadnego skrępowania w obecności moich przełożonych lub innych osób, które darzę szacunkiem.
167. Często się spieszę.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
168. Czasem wprowadzam jakieś zmiany w swoim mieszkaniu, aby doświadczyć czegoś nowego.
169. Jeśli ktoś rozpoczyna ze mną walkę, to jestem gotów ją podjąć.
170. Staram się osiągnąć tak dużo, jak mogę.
171. Zdarza mi się chorować z przejedzenia.
172. Bardzo lubię wrażenia jakie daje jazda „diabelską kolejką”.
173. Nie interesują mnie zbytnio problemy dotyczące natury wszechświata lub kondycji człowieka.
174. Uważam, że bez względu na wszystko nie jestem wcale lepszy od innych.
175. Gdy coś, co zacząłem, okazuje się zbyt trudne, to zabieram się za inną pracę.
176. W sytuacjach kryzysowych dosyć dobrze daję sobie radę.
177. Jestem wesołą i pełną życia osobą.
178. Uważam się za osobę o szerokich horyzontach i tolerancyjną w stosunku do stylu życia innych ludzi.
179. Jestem przekonany, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek.
180. Rzadko podejmuję szybkie decyzje.
181. Mam mniej obaw niż większość ludzi.
182. Z moimi przyjaciółmi wiążą mnie silne więzi emocjonalne.
183. Gdy byłem dzieckiem, rzadko sprawiały mi przyjemność gry polegające na udawaniu kogoś lub czegoś.
184. W zasadzie uważam, że ludzie są dobrzy.
185. Jestem osobą bardzo kompetentną.
186. Czasami odczuwam gorycz i niechęć do innych.
187. Spotkania towarzyskie są dla mnie zwykle nudne.
188. Czasem, gdy czytam poezję lub oglądam dzieła sztuki, odczuwam dreszcz podniecenia.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
189. Czasem znęcam się nad ludźmi, aby skłonić ich do zrobienia tego, co ja chcę.
190. Nie przykładam zbyt wielkiej wagi do porządków.
191. Czasem wszystko wygląda ponuro i beznadziejnie.
192. Gdy z kimś rozmawiam to zwykle głównie ja mówię.
193. Mam dużą łatwość empatii, czyli odczuwania tego, co inni czują.
194. Uważam się za osobę dobroczynną.
195. Każdą pracę wykonuję starannie, tak żeby nie trzeba jej było powtarzać.
196. Jeśli zrobiłem coś złego jakiejś osobie, lub coś złego o niej powiedziałem, to potem bardzo niezręcznie czuję się w jej obecności.
197. Moje życie biegnie w szybkim tempie.
198. Podczas wakacji (urlopu) wolę jechać do miejsc, które dobrze znam.
199. Jestem uparty i nieustępliwy.
200. We wszystkim, co robię, staram się dojść do perfekcji.
201. Czasem, pod wpływem impulsu, robię rzeczy, których później żałuję.
202. Pociągają mnie jaskrawe kolory i krzykliwy styl.
203. Mam w sobie dużo ciekawości intelektualnej.
204. Wolałbym raczej chwalić innych niż być przez innych chwalonym.
205. Jest tak wiele drobnych rzeczy, które trzeba by zrobić, że czasem w ogóle nie zwracam na nie uwagi.
206. Nawet gdy nic mi się nie układa, to nadal jestem w stanie podejmować trafne decyzje.
207. Mówiąc o swoich odczuciach, rzadko używam takich słów jak: „fantastyczne” lub „niesamowite”.
208. Uważam, że jeśli ludzie po 25 roku życia nie wiedzą, w co wierzą, to jest z nimi coś nie w porządku.
209. Współczuję ludziom, którym się powiodło gorzej niż mnie.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
210. Gdy jadę, na wycieczkę, to z góry wszystko drobiazgowo planuję.
211. Czasem chodzą mi po głowie przerażające myśli.
212. Jestem żywo zainteresowany sprawami ludzi, z którymi współpracuję.
213. Trudno by mi było pozwolić swoim myślom błądzić bez kierowania nimi i bez sprawowania nad nimi żadnej kontroli.
214. Mam dużo wiary w naturę człowieka.
215. Jestem sprawny i wydajny w swojej pracy.
216. Nawet drobne rzeczy są w stanie mi dokuczać.
217. Lubię spotkania towarzyskie z udziałem wielu ludzi
218. Bardziej lubię czytać poezje mówiące o uczuciach niż pełne akcji utwory prozatorskie.
219. Dumny jestem ze sprytu, który wykorzystuję w kontaktach z ludźmi.
220. Dużo czasu, zabiera mi szukanie rzeczy, które nie wiem gdzie położyłem.
221. Zbyt często gdy coś się nie udaje, zniechęcam się i mam ochotę się poddać.
222. Trudno mi, w różnych sytuacjach, brać ster w swoje ręce.
223. Niezwykłe rzeczy – takie jak pewne zapachy czy nazwy odległych miejsc – mogą wywoływać u mnie głębokie nastroje.
224. Jeśli tylko mogę, to rezygnuję ze swoich celów, aby pomóc innym.
225. Musiałbym, być naprawdę chory, żeby opuścić dzień w pracy.
226. Jeśli osoba, którą znam, zrobi coś głupiego, to wstyd mi za nią.
227. Jestem bardzo aktywną osobą.
228. Gdy dokądś się udaję, to zwykle wybieram tę samą drogę.
229. Często się kłócę z moją rodziną i współpracownikami.
230. Jestem osobą, dla której praca jest jak nałóg.
A (całkowicie się nie zgadzam)B (nie zgadzam się)C (nie mam zdania)D (zgadzam się)E (całkowicie się zgadzam)
231. Jestem zawsze w stanie kontrolować swoje uczucia.
232. Lubię być w tłumie na zawodach sportowych.
233. Mam szeroką gamę intelektualnych zainteresowań.
234. Pod wieloma względami przewyższam innych ludzi.
235. Mam bardzo dużo samodyscypliny.
236. Jestem osobą dość zrównoważoną emocjonalnie.
237. Łatwo wybucham śmiechem.
238. Uważam, że „nowa moralność”, pozwalająca na wszystko, nie jest w ogóle żadną moralnością.
239. Wolałbym uchodzić raczej za osobę „litościwą” niż „sprawiedliwą”.
240. Zanim odpowiem na pytanie, dwa razy zastanawiam się nad odpowiedzią.
* 20. Proszę wskaż jak często podane niżej stwierdzenia dotyczą Ciebie. Zaznacz właściwą cyfrę za każdym zdaniem.
1. Prawie nigdy (0-10%)

2. Czasami (11-35%)

3. Około połowy czasu (36-65%)

4. Większość czasu (66-90%)

5. Prawie zawsze (91-100%)

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
12345
1. Jestem pewna tego co czuję.
2. Zwracam uwagę na to co czuję.
3. Moje uczucia są dla mnie zbyt przytłaczające i trudne do opanowania.
4. Nie wiem, co czuję.
5. Mam trudności w zrozumieniu moich uczuć.
6. Przejmuję się tym, co czuję.
7. Wiem dokładnie, co czuję.
8.Interesuję się tym, co czuję.
9. Nie mam pewności, co czuję.
10. Kiedy denerwuję się, przyznaję się do swoich uczuć.
11. Kiedy denerwuję się, złoszczę się na siebie z powodu tego co czuję.
12. Kiedy denerwuję się, jestem zażenowana tym co czuję.
13. Kiedy denerwuję się, trudno jest mi skupić się na pracy.
14. Kiedy denerwuję się, tracę panowanie nad sobą.
15. Kiedy denerwuję się, jestem przekonana, że będę się tak czuła przez dłuższy czas.
16. Kiedy denerwuję się, jestem przekonana, że w efekcie będę się czuła bardzo przygnębiona.
17. Kiedy denerwuję się, jestem przekonana, że moje uczucia są właściwe i
18. Kiedy denerwuję się, mam trudności w skupianiu się na innych sprawach.
19. Kiedy denerwuję się, czuję, jakbym traciła panowanie nad sobą.
12345
20. Kiedy denerwuję się, nadal jestem w stanie skupić się na tym co robię.
21. Kiedy denerwuję się, wstydzę się własnych uczuć.
22. Kiedy denerwuję się, wiem co zrobić, aby w końcu poczuć się lepiej.
23. Kiedy denerwuję się, czuję, że jestem słaba.
24. Kiedy denerwuję się, nie tracę kontroli nad swoimi zachowaniami.
25. Kiedy denerwuję się, czuję się winna z powodu swoich uczuć.
26. Kiedy denerwuję się, mam trudności w koncentracji.
27. Kiedy denerwuję się, mam trudności w kontrolowaniu swoich zachowań
28. Kiedy denerwuję się, wiem, że nie mogę nic zrobić, aby poczuć się lepiej.
29. Kiedy denerwuję się, drażni mnie to, co czuję.
30. Kiedy denerwuję się, zaczynam się z tym bardzo źle czuć.
31. Kiedy denerwuję się, jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić jest poddanie się tym uczuciom.
32. Kiedy denerwuję się, tracę kontrolę nad tym co robię.
33. Kiedy denerwuję się, mam trudności z myśleniem o czymś innym.
34. Kiedy denerwuję się, potrzebuję trochę czasu, aby zrozumieć to co czuję.
35. Kiedy denerwuję się, potrzebuję dużo czasu, aby poczuć się lepiej.
36. Kiedy denerwuję się, moje uczucia przytłaczają mnie.
* 21. CZĘŚĆ A
Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na pytania, które odnoszą się do Twojej matki lub osoby, która jest dla Ciebie jak matka.

Zaznacz odpowiednią liczbę w zależności od tego, jak bardzo zgadzasz lub nie zgadzasz się z każdym zdaniem. W polu do tego przeznaczonym zaznacz odpowiednią cyfrę posługując się poniższą skalą.

zdecydowanie się
nie zgadzam

1

2

3

4

5

6

7

zdecydowanie się
zgadzam

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
1234567
Pomaga mi to, że mogę zwrócić się do tej osoby, kiedy tego potrzebuję.
Zazwyczaj rozmawiam z tą osobą o swoich problemach i zmartwieniach.
Omawiam z tą osobą różne sprawy.
Bez trudu mogę polegać na tej osobie.
Nie lubię otwierać się przed tą osobą.
Wolę nie okazywać tej osobie, co tak naprawdę czuję.
Często martwię się, że tak naprawdę jej nie obchodzę.
Boję się, że ta osoba może mnie porzucić.
Obawiam się, że tej osobie nie będzie zależeć na mnie tak bardzo jak mnie na niej.
* 22. CZĘŚĆ B pytania 21:

Kiedy myślisz o tej osobie, jakiego określenia używasz? (proszę wpisać np. "mama", "matka", imię-jakie?)
* 23. CZĘŚĆ A:
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące Twojego ojca lub osoby, która jest dla Ciebie jak ojciec.
Zaznacz odpowiednią liczbę w zależności od tego, jak bardzo zgadzasz lub nie zgadzasz się z każdym zdaniem. W polu do tego przeznaczonym zaznacz odpowiednią cyfrę posługując się skalą z pytania 21.

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
1234567
Pomaga mi to, że mogę zwrócić się do tej osoby, kiedy tego potrzebuję.
Zazwyczaj rozmawiam z tą osobą o swoich problemach i zmartwieniach.
Omawiam z tą osobą różne sprawy.
Bez trudu mogę polegać na tej osobie.
Nie lubię otwierać się przed tą osobą.
Wolę nie okazywać tej osobie, co tak naprawdę czuję.
Często martwię się, że tak naprawdę jej nie obchodzę.
Boję się, że ta osoba może mnie porzucić.
Obawiam się, że tej osobie nie będzie zależeć na mnie tak bardzo jak mnie na niej.
* 24. CZĘŚĆ B:
Kiedy myślisz o tej osobie, jakiego określenia używasz? (proszę wpisać np. „tata”, „ojciec”, imię-jakie?)
* 25. CZĘŚĆ A:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące Twojego partnera lub małżonka
Zaznacz odpowiednią liczbę w zależności od tego, jak bardzo zgadzasz lub nie zgadzasz się z każdym zdaniem. W polu do tego przeznaczonym zaznacz odpowiednią cyfrę posługując się skalą z pytania 21
.

Ważne! – Jeśli nie jesteś teraz z nikim w związku, odpowiedź na te pytania odnosząc się do relacji z poprzednim partnerem lub do związku, w którym chciałabyś być w przyszłości.

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
1234567
Pomaga mi to, że mogę zwrócić się do tej osoby, kiedy tego potrzebuję.
Zazwyczaj rozmawiam z tą osobą o swoich problemach i zmartwieniach.
Omawiam z tą osobą różne sprawy.
Bez trudu mogę polegać na tej osobie.
Nie lubię otwierać się przed tą osobą.
Wolę nie okazywać tej osobie, co tak naprawdę czuję.
Często martwię się, że tak naprawdę jej nie obchodzę.
Boję się, że ta osoba może mnie porzucić.
Obawiam się, że tej osobie nie będzie zależeć na mnie tak bardzo jak mnie na niej.
* 26. CZĘŚĆ B:

Jak ma na imię osoba o której teraz myślałeś?
* 27. CZĘŚĆ A:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące Twojego najlepszego przyjaciela.
Zaznacz odpowiednią liczbę w zależności od tego, jak bardzo zgadzasz lub nie zgadzasz się z każdym zdaniem. W polu do tego przeznaczonym zaznacz odpowiednią cyfrę posługując się skalą z pytania 21.

Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
1234567
Pomaga mi to, że mogę zwrócić się do tej osoby, kiedy tego potrzebuję.
Zazwyczaj rozmawiam z tą osobą o swoich problemach i zmartwieniach.
Omawiam z tą osobą różne sprawy.
Bez trudu mogę polegać na tej osobie.
Nie lubię otwierać się przed tą osobą.
Wolę nie okazywać tej osobie, co tak naprawdę czuję.
Często martwię się, że tak naprawdę jej nie obchodzę.
Boję się, że ta osoba może mnie porzucić.
Obawiam się, że tej osobie nie będzie zależeć na mnie tak bardzo jak mnie na niej.
* 28. CZĘŚĆ B:

Jak ma na imię osoba o której teraz myślałeś?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .