Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo w szkole

Chcielibyśmy się dowiedzieć jak czujesz się w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy. One pozwolą nam podjąć działania, abyśmy wszyscy czuli się w szkole bezpiecznie.
* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Czy doświadczyłeś/doświadczyłaś kiedykolwiek na terenie szkoły któregoś spośród podanych poniżej rodzajów przemocy?
NigdyRzadkoCzęstoBardzo często
Popychanie, szturchanie
Bicie, kopanie
Wyzwiska, obrażanie słowami lub gestami
Wymuszanie pieniędzy, przedmiotów
Wyśmiewanie
Zastraszanie
3. Kogo poinformowałeś/poinformowałaś o tym zdarzeniu? (Jeśli w 2. pytaniu odpowiedziałeś/odpowiedziałaś ,,nigdy", nie odpowiadaj na to pytanie)
wychowawcę
innego nauczyciela
pedagoga lub psychologa
dyrektora
rodziców
nikogo
4. Jak reagowały osoby będące świadkiem tej sytuacji? (Jeśli w 2. pytaniu odpowiedziałeś/odpowiedziałaś ,,nigdy", to nie odpowiadaj na to pytanie)
udawali, że nie widzą
śmiali się ze mnie
upominali sprawcę
szli po pomoc do nauczyciela, dyrektora, itp.
5. W jakich miejscach na terenie szkoły najczęściej dochodzi do przemocy? (określ dokładne miejsce)
6. Kto Twoim zdaniem jest najczęściej sprawcą przemocy na terenie szkoły?
Chłopcy
Dziewczęta
7. Jakie konsekwencje poniosłeś/poniosłaś za swoje zachowanie?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   żadnych
  •   uwaga do zeszytu
  •   rozmowa z dyrektorem
  •   wezwanie rodziców
  •   obniżenie oceny z zachowania
8. Czy w domu jesteś karany/karana za nieprawidłowe zachowanie w szkole?
Tak
Nie
9. Jaka jest Twoim zdaniem sytuacja w szkole pod względem bezpieczeństwa?
10. Co Twoim zdaniem można zrobić, aby w szkole było bezpieczniej?
należy zwiększyć liczbę dyżurujących na przerwach nauczycieli
uczniowie powinni zgłaszać każdy zaobserwowany akt przemocy nauczycielowi, dyrekcji
nauczyciele powinni konsekwentnie karać za nieodpowiednie zachowanie zgodnie z obowiązującym Kodeksem Ucznia
powinno być więcej lekcji wychowawczych na temat przemocy, radzenie sobie z własnymi emocjami itp.
Inne (jakie?) ....................................................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .