Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezrobocie wśród młodych

1. Czy jest Pan(i) osobą pracującą?
tak
nie
2. Jak długo poszukuje Pan(i) pracy ?
3 miesiące
6 miesięcy
rok
ponad rok
mam pracę
3. W Pana(i) przekonaniu dlaczego nie ma Pan(i) pracy? ( Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi )
niewłaściwy zawód
brak kwalifikacji wymaganych przez pracodawców
brak pracy w miejscu zamieszkania
brak znajomości
z powodu wieku
z powodu stanu zdrowia
z powodu braku (wysokich kosztów) opieki nad dziećmi
złe rozwiązania prawne
zła polityka rządu
zła sytuacja na europejskich i światowych rynkach pracy
inne
4. Jak bardzo jest Pan(i) zdeterminowany(a) jeżeli chodzi o pracę ?
Zaakceptował(a)bym tylko taką pracę, która będzie w pełni spełniać moje oczekiwania
Zaakceptował(a)bym taką pracę, która będzie spełniać większość moich oczekiwań
Zaakceptował(a)bym pracę, która nie będzie spełniać większości moich oczekiwań
Zaakceptowałbym każdą pracę, nawet jeżeli nie będzie spełniać moich oczekiwań
5. Czy w obecnej sytuacji jaka panuje na rynku był(a)by Pan(i) gotowy(a) do rozpoczęcia działalności gospodarczej?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .