Ukończono 0%
Na większość pytań wystarczy odpowiedzieć jednym słowem lub możliwie jak najkrócej. Nie jest ważna forma, ortografia, ważna jest treść i wiedza! Powodzenia, do dzieła!

Sprawdzenie wiedzy dot. produkcji

1. Podaj swoje imię i nazwisko
Imię i nazwisko
2. Jaki system jakości jest wdrożony w Interchemall?
Podaj pełne oznaczenie
3. Gdzie zapisane są wymagania do kontroli surowców ?
Wybierz właściwą jedną lub więcej odpowiedzi
karta kontroli
Plan kontroli surowców
TKW
Instrukcja stanowiskowa
4. Podaj kroki jakie musisz wykonać przy realizacji zlecenia z kontrolą obostrzoną
Dokończ zdania wg własnej wiedzy, najczęściej wystarczy jeden lub dwa wyrazy
Przed rozpoczęciem produkcji (dokończ)
Zwolnienia zlecenia do magazynu na PW dokonuje (dokończ)
Potwierdzeniem wykonania kontroli jest (dokończ)
5. Kto jest uprawniony do zwolnienia partii (kontrola końcowa wyrobu)?
Wybierz jedną właściwą osobę, posiadającą wystarczające uprawnienia.
Pracownik produkcji (mężczyzna)Pracownik produkcji (kobieta)Pracownik z numerem KJPracownik Kontroli Jakości
zleceń produkcyjnych z wprowadzoną kontrolą obostrzoną
zleceń produkcyjnych z załączoną kartą kontroli (karta kontroli: yes wyrób budowlany: no)
zleceń produkcyjnych
zleceń produkcyjnych z wprowadzoną kontrolą 100%
zleceń produkcyjnych - wyroby budowlane
6. Podaj kolejność postępowania gdy stwierdzisz niezgodność lub masz podejrzenie, że wyrób może być niezgodny
Przeciągnij z prawego okienka do lewego wg kolejności.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Zatrzymuję partię
  •   Zgłaszam do Przełożonego i Kontroli Jakości
  •   Oklejenie żółtą taśmą z napisem "do kontroli"
7. Podaj kolejność działań w przypadku stwierdzenia awarii lub rozkalibrowania maszyny
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Zgłaszam do swojego przełożonego
  •   Umieszczam na urządzeniu tabliczkę "awaria"
  •   Zatrzymuję maszynę
  •   Wszystkie wcześniej wykonane wyroby objęte są kontrolą 100%
8. Czym jest 8D Raport?
Jaki kolor kartki mają zlecenia 8D Raport? (wpisz)
8D raport jest po to, żeby wprowadzić działania (dokończ jednym wyrazem)....
Przed rozpoczęciem zlecenia należy powiadomić (wpisz)
Zwolnienia partii do magazynu dokonuje (wpisz)
9. W jaki sposób zachowujesz identyfikowalność wyrobu w toku produkcji?
Półwyroby będące w toku produkcji oznaczane są (dokończ):
w którym umieszczam informacje (wymień min. 4 pozycje w tym polu):
Do zlecenia natomiast wpisuję numer (dokończ):


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .