Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej komunikacji korporacyjnej w naszej organizacji. Badanie to ma na celu poznanie opinii pracowników na tematy związane z szeroko rozumianą komunikacją. Co możemy zyskać biorąc udział w badaniu? Usprawnienie przepływu wiedzy i informacji w niedalekiej przyszłości, czyli poprawę współpracy a także budowanie pozytywnego wizerunku i reputacji naszej organizacji wewnętrznie i na zewnątrz. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zajmie około 15 minut. Twój udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, nie mniej jednak Twoje opinie są bardzo ważne. Wypowiadając się przyczynisz się do pozytywnych zmian. Ankiety są anonimowe a dane z badań będą wykorzystywane wyłącznie na użytek KRIP. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących badania prosimy o kontakt z Alicją Czarnowską, Menedżerem Komunikacji Korporacyjnej na adres e-mail: alicja.czarnowska@rawlplug.pl lub pod nr telefonu: 697 883 650.

Rawlplug Komunikacja Korporacyjna

1. Ogólnie, jak oceniasz obecną komunikację, czyli przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz w naszej organizacji?
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
2. Czy w ciągu ostatnich paru lat dało się zauważyć pozytywne zmiany w komunikacji w naszej organizacji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
3. Które stwierdzenie najlepiej opisuje komunikację tego, co się dzieje w naszej organizacji?
Jestem w pełni poinformowany
Jestem w miarę dobrze poinformowany
Jestem poinformowany adekwatnie do wykonywanej pracy
Otrzymuję tylko ograniczoną ilość informacji
Organizacja nie informuje mnie wystarczająco
Nie jest dla mnie istotne to, co dzieje się w organizacji
4. Jak oceniasz wartościowość informacji o tym, co się dzieje w naszej organizacji, które do Ciebie docierają?
Bardzo interesujące
Raczej interesujące
Mało interesujące
W ogóle nie interesujące
5. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Twoim przełożonym a Tobą?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
6. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Zarządem a Tobą?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
Przepływ informacji pomiędzy Zarządem i mną nie jest dla mnie istotny
7. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Tobą, a Twoimi najbliższymi współpracownikami?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
8. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Tobą, a pracownikami innych działów?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
Przepływ informacji pomiędzy mną a innym działem nie jest dla mnie istotny
9. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Tobą, a pracownikami pozostałych spółek krajowych?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
Przepływ informacji pomiędzy mną a innym oddziałem nie jest dla mnie istotny
10. Jak oceniasz przepływ informacji pomiędzy Tobą, a pracownikami spółek zagranicznych?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Raczej źle
Źle
Przepływ informacji pomiędzy mną a innym oddziałem nie jest dla mnie istotny
11. Jak dobrze znasz organizację?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Średnio
Mało
Informacje na temat organizacji nie są dla mnie istotne
12. Czy znane są Tobie główne cele strategiczne naszej organizacji?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Średnio
Mało
Wcale
Informacje na temat celów strategicznych organizacji nie są dla mnie istotne
13. Czy znane są Tobie bieżące plany i osiągnięcia naszej organizacji?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Średnio
Mało
Wcale
Informacje na temat osiągnięć naszej organizacji nie są dla mnie istotne
14. Które z wymienionych poniżej informacji są według Ciebie ważne i powinny być komunikowane w naszej organizacji?
Oceń proszę ich ważność według skali od 0 do 5.
012345
Strategia rozwoju organizacji
Innowacje w naszej organizacji
Toczące się projekty i ich rezultaty
Działania dotyczące zrównoważonego rozwoju
Informacje o produktach i usługach oferowanych przez naszą organizację
Wyniki finansowe organizacji
Możliwości i plany rozwoju naszej organizacji
Benefity
Rozwój technologiczny
012345
Problemy, trendy i innowacje ze świata mające wpływ na naszą branżę
Sprawy rządowe mające wpływ na organizację
Aspekty prawne związane z branżą
Eventy branżowe
Imprezy integracyjne
Szkolenia
Problemy dotyczące kluczowych Klientów
Sukcesy poszczególnych pracowników, działów, oddziałów
Programy marketingowe
Sprawy Zarządu
012345
Informacje o nowych pracownikach
System pomysłów pracowniczych
Tematy nie związane z branżą (tj.: life style)
15. Czy chciałbyś/chciałabyś dzielić się ze współpracownikami informacjami na temat swoich osiągnięć, zainteresowań i aktywności?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
16. Jakie inne sprawy uważasz za ważne, które powinny być komunikowane w przyszłości w naszej organizacji?
Proszę, wymień je:
17. Czy znasz przykłady komunikacji wewnętrznej wdrażanej w innych organizacjach, które są godne naśladowania?
Jeśli tak, to wskaż jakie:
18. Jaka jest Twoja ogólna ocena newslettera (mex) naszej organizacji?
Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Słaba
Bardzo słaba
Nie otrzymuję
19. W jakim zakresie czytasz typowego newslettera (mex) naszej organizacji?
Czytam w całości
Czytam większość
Czytam tylko część
Jedynie przeglądam
Czytam raz na jakiś czas
Nie czytam wcale
20. Z jakich źródeł otrzymujesz najwięcej informacji o tym, co się dzieje w naszej organizacji?
Oceń w skali od 0 do 5.
012345
Teamwork
Portal
Newsletter (mex)
Strony www
Social media
Przełożony
Współpracownicy
Spotkania
Poczta pantoflowa
Plakaty, tablice ogłoszeń
21. Z jakich źródeł preferował byś otrzymywać informacje w naszej organizacji?
Oceń w skali od 0 do 5.
012345
Portal
Newslletter/e-mail
SMS
Teamwork
Social media
Blog firmowy
E-biuletyn
Gazetka
Plakat, tablica ogłoszeń
Ekrany wyświetlające informacje
22. Jakich form komunikowania się w naszej organizacji używasz najczęściej?
Oceń w skali od 0 do 5.
012345
Telefon
E-mail
Kalendarz Office
Skype
Jabber
Teamwork
Helpdesk
Spotkania
Poczta pantoflowa
23. Jak oceniasz efektywność wymienionych poniżej metod komunikacji?
Oceń w skali od 0 do 5.
012345
Portal
E-mail/Newsletter
Kalendarz Office
Strony www
Social media
Rozmowa z przełożonym
Rozmowa ze współpracownikiem
Poczta pantoflowa
Spotkania firmowe
Rozmowy telefoniczne
Skype/Jabber
Plakaty, tablice ogłoszeń
24. Jak oceniasz łatwość pozyskiwania informacji potrzebnych Ci do wykonywania Twojej pracy?
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Źle
25. Wskaż z jakich źródeł najczęściej pobierasz potrzebne do pracy dane, informacje, pliki, prezentacje itd. ? (oceń w skali od 0 do 5)
012345
PIM
Sharepoint Office
Helpdesk
Teamwork
MFG
ODM
Portal
E-mail
Dyski udostępnione
Internet
Dokumentacja papierowa
Współpracownicy
Przełożeni
Szkolenia
26. Czy masz pomysły na to, jak moglibyśmy udoskonalić komunikację w naszej organizacji?
27. Czy potrafisz wskazać co najbardziej utrudnia komunikację w naszej organizacji i ocenić stopień szkodliwości tych barier?
Oceń stopień szkodliwości od 0 do 5.
012345
Rozlokowanie poszczególnych działów/pokoi na terenie przedsiębiorstwa
Złe oznakowanie rozmieszczenia działów/pokoi – brak mapki
Czas potrzebny na uzyskanie informacji
Brak dostępności informacji
Niewłaściwy wybór nośników informacji
Źle sformułowane, nieczytelne komunikaty
Brak kompetencji współpracowników
Brak kompetencji przełożonych
Brak komunikatywności współpracowników
012345
Brak komunikatywności przełożonych
Niesprzyjające środowisko pracy (hałas, bałagan, temperatura)
Niewłaściwie działające narzędzia pracy (oprogramowanie, telefon, komputer, drukarka, maszyny itp.)
Niejasny opis zakresu moich obowiązków
Brak informacji o kompetencjach współpracowników
Bariery kulturowe
Bariery językowe
Relacje personalne, antypatie
Brak kultury osobistej
Brak motywacji do pracy
012345
Rywalizacja
Brak wspólnych celów
28. Jak oceniasz ogólny poziom komunikacji wizualnej, czyli wygląd publikowanych materiałów marketingowych w naszej organizacji?
Bardzo dobrze
Dość dobrze
Dość słabo
Słabo
Komunikacja wizualna nie jest dla mnie istotna
29. Czy w ciągu ostatnich paru lat dało się zauważyć pozytywne zmiany w komunikacji wizualnej w naszej organizacji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
30. Jak odbierasz informacje komunikowane przez organizację na zewnątrz?
Zawsze wiarygodne
Zwykle wiarygodne
W połowie przypadków wiarygodne
W mniejszości wiarygodne
Prawie nigdy wiarygodne
31. Czy korzystasz z mediów społecznościowych, jeśli tak, to jakich?
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
YouTube
Instagram
Nie korzystam
32. Jeśli chcesz wyrazić Swoją opinię na tematy związane z komunikacją szerzej, proszę wpisz swoje uwagi tutaj. Dziękujemy!
Dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony czas!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .