Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kultura, kultura obywatelska, kultura pracy w badaniach społeczności lokalnych (badania studentów I roku pedagogiki UWr - cel: praca kontrolna)

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
(18-30 lat)
(31-45 lat)
(46-55 lat)
(56-65 lat)
3. Miejsce zamieszkania:
wieś
małe miasto
duże miasto
4. Rejon przygraniczny (jakie pogranicze?)
5. Stan cywilny:
wolny
w stałym związku
wdowa/wdowiec
rozwiedziony(a)
6. Liczba dzieci:
7. Poziom wykształcenia
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła zawodowa
liceum lub technikum bez matury
liceum/technikum z maturą
wykształcenie wyższe
8. Status zawodowy:
zatrudniony
bezrobotny z prawem do zasiłku
bezrobotny bez prawa do zasiłku
stale niepracujący
rencista
emeryt
9. Charakter zatrudnienia:
jestem pracownikiem najemnym w firmie państwowej
jestem pracownikiem najemnym w firmie prywatnej
jestem właścicielem firmy prywatnej
10. Branża:
budżet
rolnictwo
transport
budownictwo
handel
inne (jakie?)
11. Wyznanie (wpisz jakie):
12. W obecnym miejscu mieszkam:
od urodzenia
przybyłem (kiedy? dlaczego?)
13. Narodowość:
14. Standard lokalu:
wyposażony we wszystkie media
wyposażony częściowo w media
brakuje podstawowych mediów
15. Stan własności zajmowanego lokalu:
własność
wynajem od osób prywatnych
mieszkanie socjalne
własność spółdzielcza
inne (jakie?)
16. Co do zaoferowania ma miejscowość w której Pan/Pani mieszka?
bogata oferta rynku pracy
dostępność placówek usługowych
służba zdrowia
instytucje kulturalne i czasu wolnego
instytucje edukacyjne (przedszkola, szkoły)
możliwość permanentnego podnoszenia kwalifikacji
sieć internetowa
brakuje wszystkiego
inne (jakie?)
17. Które miejsca są najatrakcyjniejsze dla mieszkańców Pana(i) miejscowości? Co o tym decyduje?
18. Jak ocenia Pan(i) warunki życia w swojej miejscowości? (opis)
19. Czy podejmował(a) Pan(i) jakieś działania w celu poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości?
Tak (jeżeli tak, to jakie?)
Nie
20. Czy ktoś w miejscu Pana(i) zamieszkania zachęca współmieszkańców do aktywności/działania?
Tak (jeżeli tak, to kto?)
Nie
21. Czy należy Pan(i) do jakiejś organizacji/stowarzyszenia na terenie swojego miejsca zamieszkania?
Koło Gospodyń Wiejskich
Ochotnicza Straż Pożarna
Kółko Parafialne
Towarzystwa Miłośników Miejscowości
Inne (jakie?)
22. Czy uczestniczy Pan(i) aktywnie w życiu politycznym?
Tak (w jaki sposób?)
Nie
23. Co myślisz o obecności imigrantów:
Uzasadnij odpowiedź.
akceptujęnie akceptuję
w kraju
w Twojej gminie
w miejscu Twojego zamieszkania
24. Co w życiu cenisz najbardziej? (wskaż 5: 1 - cenię najbardziej)
12345
zdrowie
spokojne życie ("święty spokój")
dobre relacje z ludźmi (np.sąsiadami)
dobra materialne (pieniądze)
bezpieczeństwo
miłość/przyjaźń
życie zgodne z nauką Kościoła
poczucie wolności
rodzina
niezależność finansowa
aktywność społeczna
aktywność polityczna
wykształcenie
praca
czas wolny
współpraca z innymi ludźmi
inne (jakie?)
25. Dlaczego niektórzy ludzie nie pracują?
bo nikt im nie zapewnia pracy
bo teraz nikt się o ludzi nie troszczy
bo pracodawcy są nieuczciwi
bo nie chce im się pracować
bo nie potrafią pracować
bo przyzwyczaili się do zasiłków
inne
26. Kto powinien pomagać ludziom, którzy pozostają bez pracy?
państwowe instytucje zapomogowe MOPS itd.
instytucje lokalne
sąsiedzi
rodzina
osoby te same powinny zadbać o to, aby poprawić swoją sytuację
inne
27. Gdzie Pana(i) zdaniem żyje się ludziom lepiej:
na wsi
w mieście
28. Jak oceniasz materialne warunki życia?
są bardzo dobre
są dobre
"trudno związać koniec z końcem", ale jakoś dajemy sobie radę
są zdecydowanie niezadowalające
29. Co robisz gdy brakuje Ci środków "na życie"?
ograniczam wydatki
sięgam po oszczędności
gram w gry losowe z nadzieją, że wygram
pożyczam od rodziny
pożyczam od sąsiadów/znajomych
zgłaszam się o pomoc do odpowiednich instytucji (np.MOPS)
podejmuję dodatkową pracę
szukam informacji o kursach podnoszących moje kwalifikacje
zaciągam kredyty
inne
30. Czym jest dla Pana(i) praca?
31. Czy w sytuacji wygrania, bądź odziedziczenia istotnie "dużych pieniędzy", pracował(a) by Pan(i) nadal?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
32. No co przeznaczyłbyś te pieniądze?
33. Co robią mieszkańcy Pana(i) miejscowości w wolnym czasie?
34. Co Pan(i) robi w wolnym czasie?
35. Czy jest Pan(i) członkiem Spółdzielni Socjalnej?
tak
kiedyś należałem(am), ale Spółdzielnia zakończyła swoją działalność
wiem, że są, ale mnie to nie interesuje
nigdy o tym nie słyszałem
36. Czy podejmował(a) Pan(i) działania skierowane na otworzenia własnej firmy?
tak, firma ta działa do dzisiaj
tak, ale nie powiodło się
nie, ponieważ brakuje mi pieniędzy na taką działalność
nie, ponieważ zniechęcają mnie przepisy i "papierkowa robota"
nie, ponieważ nie wierzę, że może mi się to udać
nie, ponieważ pracuję na etacie i dobrze mi jest, tak jak jest
nie, ponieważ boję się porażki i utraty wszystkiego co zainwestowałem(am)
inne
37. Które z poniższych twierdzeń zgodne jest z Pana(i) odczuciami?
"ludzie pracują, bo muszą pracować, pracują wyłącznie z konieczności"
"ludzie pracują, bo lubią pracować i nawet gdyby nie musieli nadal chętnie pracowaliby"
38. Czy zaangażowałby się w odpłatną pracę na rzecz innych?
Tak
Nie
39. Czy zaangażowałbyś się w pracę nieodpłatną na rzecz społeczności?
Tak
Nie
40. Jak ocenia Pan(i) jakość swojego życia?
jestem w pełni usatysfakcjonowany(a)
jest mi dobrze, ale...
nie czuję się szczęśliwy(a)
inne
41. Co może poprawić jakość życia mieszkańców Pana(i) miejscowości?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .