Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

ankieta ex-ante

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest dostarczenie możliwie jak najszerszej wiedzy o funkcjonowaniu lubuskiego sektora ekonomii społecznej. Wiedza ta przyczyni się do dopasowania oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) do potrzeb instytucji i podmiotów, które będzie wspierać. Część zgromadzonych danych posłuży także do zbadania postępu jaki dokonał się w stanie społecznym i ekonomicznym sektora ES oraz wpływu jaki na ten fakt miał OWES. Udział w badaniu jest dobrowolny. Odpowiedzi na pytania udzielane są w prawej kolumnie każdej tabelki. W pytaniach otwartych prosimy o wpisanie odpowiedzi, natomiast w pytaniach zamkniętych o zaznaczenie właściwej kratki. Oprócz miejsc, w których zaznaczono iż ilość możliwych odpowiedzi jest większa, pytania mają charakter jednokrotnego wyboru. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut.
1. Nazwa podmiotu
2. Adres
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
3. Data rozpoczęcia działalności
(data uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru)
data--
4. Obszar działalności statutowej
np. edukacja;
5. Osoba do kontaktów ws. Ewaluacji
imię, nazwisko, nr telefonu, mail
6. Typ podmiotu
Spółdzielnia socjalna
Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
Spółdzielnia pracy
Centrum integracji społecznej (CIS)
Klub integracji społecznej (KIS)
Zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
Warsztat terapii zajęciowej (WTZ)
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą
Spółka non-profit
7. Czy podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego?
TAK
NIE
NIE WIEM
8. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej (główny kod PKD)
jeśli dotyczy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .