Kontakt
Ukończono 0%

Badanie ankietowe dotyczące problemów transportowych generatorów ruchu.

Niniejsza ankieta jest częścią pracy magisterskiej studenta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Praca dotyczy analizy obecnych problemów transportowych generatorów ruchu (przedsiębiorstw, instytucji, szkół, uczelni itp.) oraz działań podejmowanych w zakresie zachęcania do ograniczania liczby podróży odbywanych samochodem. Wyniki ankiety będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej.
1. Proszę podać imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu osoby wypełniającej ankietę (opcjonalne):
2. W jakiego rodzaju zakładzie Pani/Pan pracuje:
Przedsiębiorstwo prywatne
Przedsiębiorstwo państwowe
Placówka edukacyjna
Szpital
3. Proszę podać nazwę przedsiębiorstwa/szkoły/szpitala/… :
4. W przypadku, gdy dotyczy proszę wskazać liczbę pracowników, uczniów/studentów lub innych odwiedzających :
Poniżej 1010 do 4950 do 99100 do 249Powyżej 250Nie dotyczy
Pracowników
Uczniów/studentów
Odwiedzających dziennie (np. klientów, petentów, pacjentów)
5. Proszę określić lokalizację przedsiębiorstwa/szkoły/szpitala/… :
Centrum miasta
Poza centrum miasta
Obszary podmiejskie
6. Proszę wskazać czas funkcjonowania przedsiębiorstwa/szkoły/szpitala/… :
Do 9 lat
Od 10 do 20 lat
Powyżej 20 lat
7. Proszę określić liczbę mieszkańców miejscowości, w której zlokalizowany jest Pani/Pana przedsiębiorstwo/szkoła/szpital/… :
Poniżej 10 tys.
10 - 49 tys.
50 - 99 tys.
100 - 250 tys.
Powyżej 250 tys.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .