Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Tłumaczenie wspomagane komputerowo (stara)

Nazywam się Olga Witczak i jestem doktorantką na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie preferencji i zwyczajów związanych z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania tłumaczenia wśród tłumaczących z i/lub na język polski. Udział w poniższym badaniu jest całkowicie anonimowy oraz dobrowolny.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Wszelkie pytania można kierować na mój adres e-mail: owitczak@wa.amu.edu.pl
* 1. Wiek:
* 2. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
Inna
* 3. Miejsce zamieszkania:
Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
Miasto 100 - 200 tys. mieszkańców
Miasto 50 - 100 tys. mieszkańców
Miasto 10 - 50 tys. mieszkańców
Miasto poniżej 10 tys. mieszkańców
Wieś
* 4. Czy język polski jest Pana/Pani językiem ojczystym?
Tak
Nie
* 5. Jestem...
Praktykującym tłumaczem (=nie jestem studentem(-ką), wykonuję odpłatne tłumaczenia pisemne)
Studentem(-ką) specjalizacji tłumaczeniowej
* 6. Studiuję w trybie...
Stacjonarnym
Niestacjonarnym
Nie dotyczy
* 7. Jestem...
Na 1 roku studiów licencjackich
Na 2 roku studiów licencjackich
Na 3 roku studiów licencjackich
Na 1 roku studiów magisterskich
Na 2 roku studiów magisterskich
Na studiach podyplomowych
Nie dotyczy
* 8. Od ilu lat Pan/Pani tłumaczy zarobkowo?
* 9. Czy jest Pan/Pani tłumaczem przysięgłym?
Tak
Nie
* 10. Proszę podać języki, z których oraz na które Pan/Pani tłumaczy:
np. polski>angielski, angielski>polski
* 11. Używam do tłumaczeń programu Microsoft Word.
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 12. Używam do tłumaczeń oprogramowania CAT.
CAT = komputerowe wspomaganie tłumaczenia, np. SDL Trados lub Across
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 13. Oprogramowanie CAT jest przydatne.
CAT = komputerowe wspomaganie tłumaczenia, np. SDL Trados lub Across
1 – zdecydowanie nie zgadzam się
2 – raczej się nie zgadzam
3 – nie mam zdania
4 – raczej się zgadzam
5 – zdecydowanie się zgadzam
* 14. Oprogramowanie CAT umożliwia mi tłumaczyć więcej i szybciej.
CAT = komputerowe wspomaganie tłumaczenia, np. SDL Trados lub Across
1 – zdecydowanie nie zgadzam się
2 – raczej się nie zgadzam
3 – nie mam zdania
4 – raczej się zgadzam
5 – zdecydowanie się zgadzam
* 15. Nauczyłem(-am) się obsługiwać oprogramowanie CAT…
CAT = komputerowe wspomaganie tłumaczenia, np. SDL Trados lub Across
Na oficjalnym kursie(-ach) i posiadam certyfikat(y)
W ramach studiów na przedmiocie specjalizacyjnym
Samodzielnie (np. dzięki tutorialom online)
Nie umiem obsługiwać narzędzi CAT
* 16. Używam programu...
SDL Trados Studio
Across
MemoQ
OmegaT
XTM Cloud
Lingotek
Memsource
Wordfast Classic
Wordfast Anywhere
Wordfast Pro
MateCat
Lilt
Żadnego z powyższych - nie używam narzędzi CAT
* 17. Jaki rodzaj oprogramowania CAT Pan/Pani preferuje?
CAT = komputerowe wspomaganie tłumaczenia, np. SDL Trados lub Across
Programy płatne typu shareware (np. SDL Trados)
Programy darmowe typu freeware i/lub w ramach otwartego dostępu (np. OmegaT)
Nie mam wyraźnych preferencji
* 18. Gdy tłumaczę, używam źródeł online (np. korpusów, słowników internetowych itp.)
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 19. Gdy tłumaczę, używam źródeł elektronicznych offline (np. słowników elektronicznych, prywatnych glosariuszy itp.)
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 20. Gdy tłumaczę, używam źródeł papierowych (np. słowników papierowych)
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 21. Moje ulubione źródła online to...
Linguee.pl
Glosbe.pl
PROZ
Getionary
Mediteka
EUR-Lex
IATE
Translatica.pl
Google Translate
Pons
Diki.pl
Ling.pl
British National Corpus
Corpus of Contemporary American English
Narodowy Korpus Języka Polskiego
LEX Omega
Adavanced Google Search
Wikipedia
* 22. Z których wymienionych poniżej dziedzin zazwyczaj wykonuje Pan/Pani tłumaczenia?
Edukacja
Ekonomia
Gastronomia
Gry wideo
Informatyka
Kultura i sztuka
Literatura
Lokalizacja
Medycyna
Prawo
Rolnictwo
Technika
Tłumaczenia audiowizualne
Turystyka
* 23. Czy kiedykolwiek post-edytował(a) Pan/Pani tłumaczenie maszynowe?
Post-edycja polega na korekcie tłumaczenia wygenerowanego przez maszynę, np. Google Translate.
Tak
Nie
* 24. Nauczyłem(-am) się post-edytować...
Post-edycja polega na korekcie tłumaczenia wygenerowanego przez maszynę, np. Google Translate.
W ramach zajęć specjalizacyjnych na studiach
Na kursie
Samodzielnie
Nie umiem post-edytować
* 25. Post-edytuję tłumaczenia maszynowe.
Post-edycja polega na korekcie tłumaczenia wygenerowanego przez maszynę, np. Google Translate.
1 – nigdy
2 – rzadko
3 – czasami
4 – często
5 – zawsze
* 26. Tłumaczenie maszynowe jest przydatnym narzędziem w pracy tłumacza.
Post-edycja polega na korekcie tłumaczenia wygenerowanego przez maszynę, np. Google Translate.
1 – zdecydowanie nie zgadzam się
2 – raczej się nie zgadzam
3 – nie mam zdania
4 – raczej się zgadzam
5 – zdecydowanie się zgadzam


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .