Kontakt
Ukończono 0%
FIRMA KOSMETYCZNO-SZKOLENIOWA MGR MAGDALENA SPENDEL KOSMETOLOG

KWESTIONARIUSZ

Zasady wypełniania kwestionariusza:
W pytaniach zamkniętych zaznacz tylko jedną właściwą odpowiedź.
W pytaniach otwartych wyraź swoją opinię w kilku zdaniach.
1. Jak oceniasz wieloletnią współpracę z Firmą Kosmetyczno-Szkoleniową?
2. Jak oceniasz profesjonalizm w organizacji szkoleń przez Firmę Kosmetyczno-Szkoleniową?
(np. wykorzystywane media, dobór sal szkoleniowych, udostępniane materiały)
3. Jak oceniasz przygotowanie trenerów Firmy Kosmetyczno-Szkoleniowej?
4. Jak oceniasz sposób prowadzenia szkoleń?
(merytoryka, sposób przekazu, kreatywność)
5. Jak oceniasz zaznajomienie się trenerów z wykładaną wiedzą i umiejętnościami?
6. Jak oceniasz dyspozycyjność Firmy Kosmetyczno-Szkoleniowej?
7. Jak oceniasz punktualność Firmy Kosmetyczno-Szkoleniowej?
8. Jak oceniasz dostępność dla Konsultantów Oriflame Firmy Kosmetyczno-Szkoleniowej?

(np. w doradztwie mailowym, telefonicznym, po zakończonym szkoleniu)
9. Jak oceniasz budowanie relacji społecznych we współpracy z Firmą Kosmetyczno-Szkoleniową?
(relacje trener-dyrektor, trener-słuchacze szkoleń, empatia, uprzejmość)
10. Jak oceniasz zaangażowanie Firmy Kosmetyczno-Szkoleniowej we wdrażanie misji Oriflame podczas szkoleń kosmetycznych i poza nimi?
11. Czy chcesz dalej współpracować z Firmą Kosmetyczno-Szkoleniową?
12. Określ proszę główne korzyści, które daje Ci nasza współpraca.
13. Dane wypełniającego kwestionariusz.
Proszę podać imię i nazwisko, miasto, w polu "stanowisko" nr Konsultanta.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Miasto
Bardzo Państwu dziękuję, za udzielone odpowiedzi na powyższe pytania.

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Spendel

Firma Kosmetyczno-Szkoleniowa
mgr Magdalena Spendel Kosmetolog
tel. +48 502 606 506

Zebrane w Kwestionariuszu informacje, wykorzystane zostaną do sporządzenia raportu
dot. współpracy Dyrektorów i ich grup Konsultantów z Firmą Kosmetyczno-Szkoleniową.
Kwestionariusz i raport wykorzystywany będzie jedynie przez Firmę Kosmetyczno-Szkoleniową
mgr Magdalena Spendel Kosmetolog i przesłany zostanie do wiadomości Zarządu Oriflame.
TEL. +48 502 606 506 E-MAIL. [email protected]


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance