Czy mogę wysłać zaproszenia bezpośrednio z systemu Ankieta+?

Owszem. W tym celu należy skorzystać z kolektora e-mail.
Jest to kolektor umożliwiający wnikliwą analizę aktywności respondentów co jest dodatkową wartością dodaną w stosunku do kolektora link. Jego funkcjonowanie polega na pozostawieniu w narzędziu Ankieta+ adresu e-mail, na który narzędzie już samo wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety, przypomnienia i podziękowania.

Aby dodać kolektor e-mail należy:

 1. Wybrać z menu głównego -> zbieranie danych -> dodaj kolektor
 2. Wybrać typ kolektora ‘e-mail’ i nadać mu nazwę
 3. Kliknąć ‘Dodaj’.

Kolektor zostanie dodany jednak wysłanie zaproszenia do wypełnienia ankiety nastąpi dopiero po wprowadzeniu danych respondentów, w tym przede wszystkim adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie oraz po zdefiniowaniu treści wiadomości zapraszającej do wypełnienia ankiety.

Aby wprowadzić dane respondentów należy:

 1. Wejść w ustawienia kolektora: Menu główne->Lista kolektorów->dodany kolektor ‘e-mail’.
 2. Wejść w zakładkę ‘Dodaj odbiorców’
 3. Wpisać/wkleić dane w formacie e-mail,imię,nazwisko,inne dane (np. stanowisko) przy czym wystarczający do wysłania zaproszenia jest sam adres e-mail
 4. Kliknąć ‘Dodaj’

Aby zdefiniować treść wiadomości zapraszającej należy:

 1. Wejść w ustawienia kolektora: Menu główne->Lista kolektorów->dodany kolektor ‘e-mail’.
 2. Wejść w zakładkę ‘Dodaj wiadomość’
 3. Wpisać tytuł wiadomości np. „zaproszenie do badania online”
 4. Wpisać treść wiadomości lub pozostawić domyślnie ustawioną treść.
 5. Wybrać typ wysyłki – natychmiastowa lub zaplanowana. Dla tej ostatniej można ustawić dowolną datę wysłania wiadomości a zatem możemy już na początku badania w Ankieta+ dokonać ustawienia wysyłki przypominającej o konieczności wypełnienia kwestionariusza
 6. Kliknąć ‘Dodaj’

Po dokonaniu wysyłki w zakładce ‘podsumowanie’ możemy zaobserwować statystyki dot. skuteczności wysyłki natomiast w zakładce ‘odbiorcy’ możemy podglądać kto otrzymał wysłane zaproszenie, kto wypełnił ankietę a kto z wypełniania zrezygnował.Czy mogę wysłać zaproszenia bezpośrednio z systemu Ankieta+? Ocena: 5/5 , 40 głosów   |   2014-01-01 22:20:57