Ankieta badanie potrzeb szkoleniowych

Celem budowania programów szkoleniowych w organizacji jest dokonanie zmian w zakresie postaw, umiejętności i wiedzy pracowników w kierunku zgodnym z jej celami biznesowymi.

Aby osiągnąć ten cel konieczne jest powiązanie metodologii analizy potrzeb szkoleniowych z:

  • celami biznesowymi organizacji – wyznaczenie kluczowych celów rozwojowych na dany rok
  • uwarunkowaniami struktury organizacyjnej – określenie celów rozwojowych dla poszczególnych ról (np. kierownicy, specjaliści) jak i pionów (np. sprzedaż, produkcja)
  • systemami zarządzania ludźmi w organizacji – systemem ocen, oceną programów rozwojowych, ścieżkami karier, standardami kwalifikacyjnymi wynikającymi ze specyfiki poszczególnych stanowisk.
  • indywidualnymi potrzebami rozwojowymi pracowników.

Uwzględnienie powyższych uwarunkowań gwarantuje metoda ilościowego badania ankietowego online, gdzie odpowiednie przygotowanie ankiety zapewni możliwość późniejszej analizy wszystkich kluczowych powiązań informacji.

Dodatkową zaletą takiego badania ankietowego jest zebranie danych w formie wygodnej dla osób badanych. Badanie może zostać skierowane do wszystkich pracowników w organizacji, którzy poprzez specjalnie uruchomioną stronę internetową wypełnią ankietę pozostawiając informację o swoich potrzebach szkoleniowych. Dane z Ankieta+ wygenerują Państwo do formatu Excel lub Statistica.