Ankieta badania społeczne

Badanie społeczne w formie badań opinii publicznej umożliwiają diagnozę nastrojów i preferencji członków społeczeństwa. Dzięki tej wiedzy osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące życia publicznego mogą je podjąć również biorąc pod uwagę opinię większości społeczeństwa.

Badania społeczne umożliwiają zatem lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. Pomagają ją opisywać, a następnie zmieniać, wykorzystując wyniki uzyskane w badaniu.

Poza opisaniem rzeczywistości, służą przewidywaniu przyszłych trendów na podstawie postaw jednostek i stanu świadomości społeczeństwa. Ten specyficzny typ badań społecznych wykorzystują często politycy zlecając przed wyborami badania sondażowe, za pomocą których sprawdza się poziom poparcia dla określonych partii politycznych. Posiadając wiedzę na temat preferencji partyjnych, a także tego co je kształtuje są w stanie tak pokierować swoim medialnym wizerunkiem, aby zyskać więcej głosów wyborach. Często tego typu badania zlecane są przez media przy okazji istotnych wydarzeń politycznych i społecznych.

Ilościowe badania społeczne są realizowane na dużej próbie, a ich wyniki mogą być generalizowane na całą populację. Kwestionariusz ankiety jak zwykle najlepiej się sprawdza w badaniach ilościowych, a prócz tego jest najbardziej anonimową formą badań społecznych. Respondenci zaznaczają na kwestionariuszu odpowiedzi na pytania, a następnie przekazują ją ankieterowi co w przypadku Ankieta+ odbywa się automatycznie w narzędziu na dowolnie przez Ciebie wybranym adresie internetowym.