Ankieta badania konsumenckie

Badania konsumenckie - przeprowadzane z udziałem reprezentatywnej grupy konsumentów, pozwalają na ocenę akceptacji, poziomu zapotrzebowania i preferencji wobec testowanych produktów.

Umożliwiają one poznanie opinii konsumentów na temat testowanych produktów. Dzięki temu producenci mogą zaprojektować lub zmodyfikować produkt, tak aby jego wszystkie cechy: smak, zapach, wygląd produktu i/lub opakowania zostały przez konsumentów wybrane spośród innych.

Tego typu badanie można przeprowadzić na grupie staranie wyselekcjonowanych konsumentów w zależności od grupy docelowej określonej jako kluczowa. Wystarczy zaimplementować metodologię badania w Ankieta+ a następnie skorzystać z kolektorów social media lub mailowego jeśli ma się w posiadaniu bazę adresów e-mail, a w szczególności przyda się w takim badaniu panel badawczy (już wkrótce w Ankieta+), Po zebraniu wyników wystarczy je przeanalizować, a finalnie podjąć właściwe, biznesowe decyzje.

Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest bardzo dużo. Jeśli posiadasz własną metodologię wystarczy zaimplementować ją w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.