Ankieta badania satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów określa, w jakim stopniu klienci są zadowoleni ze współpracy z firmą oraz z jakości oferowanych im produktów i usług. Dostarcza ono informacji na temat istotnych dla klienta aspektów oraz spraw dla niego drugorzędnych. Pozwala zatem podjąć konkretne i efektywne działania wpływające na efektywność sprzedaży i uzyskiwane dochody.

Celem badania satysfakcji klientów jest określenie poziomu zadowolenia klientów oraz wyznaczenia cech produktu lub oferowanej usługi kluczowych dla klienta. Wykorzystując te informacje do poprawienia atrakcyjności produktu lub usługi:

  • zwiększamy lojalność klientów już posiadanych
  • pozyskujemy nowych klientów
  • umacniamy pozycję na rynku

Proces i metodologię badania satysfakcji klientów w zależności od specyfiki firmy i produktu należy zaprojektować tak, aby uzyskać maksymalną ilość informacji.

Najskuteczniejszą metodą w sytuacji znanej grupy klientów jest badanie ankietowe CAWI, a jeśli posiadasz gotową metodologię (ankietę) to dzięki Ankieta+ możesz je przygotować w kilka minut. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.

Przykładowe korzyści z badania:

  • Określenie poziomu zadowolenia klientów
  • Uzyskanie informacji, jakie aspekty należy poprawić, aby klient był bardziej zadowolony
  • Pokazanie klientowi, że firmie zależy na nim i jego zdaniu
  • Wzrost lojalności klienta