Ankieta badania do pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej

Potrzebujesz przeprowadzić badanie do pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej i udowodnić postawione w części empirycznej hipotezy? Poniżej 8 kroków do przeprowadzenia poprawnego badania, przy którym wykorzystasz Ankieta+.

  1. Określ przedmiot (co chcesz badać?) i cel badania (co masz zamiar osiągnąć dzięki badaniu?)
  2. Zdefiniuj problem badawczy czyli postaw pytanie odnoszące się do sedna Twojej pracy – np. co jest przyczyną..?, dlaczego zjawisko..?, jakie są skutki..?
  3. Postaw hipotezę badawczą – propozycję odpowiedzi na problemowe pytanie. Musisz mieć możliwość jej sprawdzenia i potwierdzenia bądź odrzucenia poprzez badanie.
  4. Określ metody, techniki i narzędzia badawcze. Jeżeli Twój problem badawczy i postawiona hipoteza zakłada badanie ankietowe - które jest jedną z najskuteczniejszych metod dowodzenia hipotez badawczych - skorzystaj z Ankieta+. Inne metody o jakich możesz pomyśleć to np. wywiady strukturyzowane czy też grupy fokusowe.
  5. Zorganizuj swoje badanie. Zarejestruj swoje konto Ankieta+ w 15 sekund!, zbuduj kwestionariusz ankiety z dowolnie wybranych typów pytań z zaawansowaną logiką przechodzenia pomiędzy pytaniami.
  6. Dobierz próbę badawczą i opublikuj kwestionariusz na Facebooku, Google+, roześlij zaproszenia e-mailem a jeśli posiadasz stronę internetową osadź ankietę za pomocą specjalnego widgetu.
  7. Zbierz dane i przeanalizuj je w Ankieta+ lub eksportuj je do MS Excel czy też Statistica.
  8. Wyciągnij wnioski i zweryfikuj postawione hipotezy badawcze.