Ankieta badanie kultury organizacyjnej

Stale zmieniające się warunki rynkowe zmuszają organizacje do stałej obserwacji otoczenia.

To właśnie Kultura Organizacyjna decyduje o sposobie w jaki pracownicy postrzegają obowiązki oraz potrzeby Klientów, jakie w organizacji obowiązują kryteria sukcesu, style przywództwa, jakie zachowania są w pracy nieakceptowane, a jakie dobrze widziane.

Organizacja, świadomie kształtując swoją kulturę, ma szansę zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z konkurencją, wpłynąć na zadowolenie pracowników, czy poprawić jakość oferowanych produktów.

Jednak żeby kulturę można było kształtować trzeba ją uprzednio poznać i zdiagnozować w jakim momencie ona obecnie się znajduje. Często zarządzający jedynie przypuszczają jak kształtuje się kultura organizacyjna, jednak prawdziwa jest znana tylko wśród pracowników operacyjnych. Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest bardzo dużo. Jeśli posiadasz własną metodologię wystarczy zaimplementować ją w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.