Analiza danych zbieranych w ankietach, sondach i formularzach

Dostęp do zebranych danych w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane i informacje zbierane w Twoich ankietach i formularzach możesz analizować w czasie rzeczywistym - nawet w planie darmowym. Nie idziemy na kompromisy jeśli chodzi o naszych Klientów i stawiamy na najwyższą jakość usług.

Analiza zbiorczych wyników

W celu obserwacji zachodzących trendów wśród danych zebranych przez Twoje kwestionariusze ankiet lub testów, skorzystaj z modułu analitycznego i obserwuj zbiorcze podsumowania wyników.

Odszukaj najbardziej interesujące Cię grupy odpowiedzi, które następnie wykorzystuj do postawienia sobie kolejnych celów, przygotowania nowych kwestionariuszy i realizacji projektów pogłębiających wiedzę o Twoim otoczeniu. Uzyskaj właściwe odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Analiza odpowiedzi indywidualnych

Możesz także analizować zebrane dane od poszczególnych respondentów, przeglądając wszystkie jego odpowiedzi, czas poświęcony na wypełnienie w tym czas rozpoczęcia oraz zakończenia ankiety, testu lub formularza a także geolokalizację i źródło z jakiego trafił do kwestionariusza np. poprzez link a może facebooka czy QR Code.

Wszystkie te opcje możesz także dezaktywować – jeżeli potrzebujesz zapewnić Twoim respondentom anonimowość to przeglądanie danych indywidualnych będzie możliwe jednak bez możliwości personalnej identyfikacji respondenta.

Dane na wykresach

Wykresy kołowe, słupkowe czy też kolumnowe to jedne z najczęściej używanych diagramów ukazujących wyniki. My też je wykorzystujemy aby w raportach przedstawić odpowiedzi pozostawione przez respondentów w Twoich ankietach, testach lub formularzach.

Zapis danych do pliku

Możesz w każdej chwili pobrać i zapisać dane w formie zbiorczej oraz indywidualnej do zewnętrznego pliku np. MS Excel lub Statistica, aby kontynuować dalszą analizę w programach z których korzystasz na co dzień i które umożliwią Ci pogłębioną analizę statystyczną bardzo dużej ilości zebranych danych.

Dowiedz się co o projekcie kwestionariusza myślą respondenci

Wypełniający kwestionariusz ankiety w trakcie pozostawiania cennych informacji mogą przesłać dowolną informację autorowi kwestionariusza za pomocą specjalnego formularza kontaktu dostępnego dla każdego z Twoich projektów. Za każdym razem gdy ktoś pozostawi dla Ciebie taką informację otrzymasz mailowe potwierdzenie, a wszystkie informacje pozostawione przez respondentów zostaną zapisane w systemie Ankieta+ na karcie Twojego projektu.