Ankieta badania wizerunku firmy

Badania wizerunku firmy dotyczą jego postrzegania przez pracowników, klientów, dostawców i konkurentów i odpowiada m.in. na pytania:

  • Na co zwracają uwagę moi klienci?
  • Jak ich do siebie przyciągnąć?
  • Jak w ogóle postrzegają moją firmę/produkt?
  • Co odróżnia moją firmę od moich konkurentów?

Badanie wizerunku pozwala na opracowanie całościowej strategii PR i opiera się zazwyczaj o ilościowy pomiar natężenia cech tworzących wizerunek obecny i pożądany. A zatem kwestionariusz ankiety rozesłany do osób które mogą zobrazować obecny wizerunek stanowi kluczowe narzędzie w osiągnięciu zaplanowanych korzyści. Po przeanalizowaniu wyników należy określić strategię dotarcia do pożądanego wizerunku jednak badanie musi zapoczątkować proces kształtowania wizerunku.

Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest wiele. Jeśli posiadasz własny kwestionariusz ankiety wystarczy zaimplementować go w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.