Dodatkowe usługi Ankieta+

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw usług dodatkowych, które powodują, iż kompleksowo jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom jakim są Twoje badania.

Wiele z tych zadań możesz samodzielnie wykonać w naszym systemie jednak jeśli nie masz na to czasu lub w Twoim zespole brakuje kompetencji np. do zaprojektowania szablonu graficznego to możemy wykonać je za Ciebie!

Możemy Ci pomóc na każdym z etapów realizacji Twojego badania – przy jego przygotowaniu zarówno w aspekcie metodologii jak i skonfigurowania narzędzia, podczas realizacji oraz po zakończeniu – podsumowując je dla Ciebie.

Przygotowanie metodologii badania

Mamy doświadczenie w realizacji badań ankietowych – przeprowadziliśmy ponad 100 badań dla dużych organizacji. Na etapie przygotowania badania możemy zająć się metodyką oraz metodologią badania i przygotować dla Ciebie cały harmonogram badania, kwestionariusz badawczy, a także komunikację z respondentami obejmującą wszelkiego rodzaju treści komunikatów jak np. zaproszenia, przypomnienia oraz podziękowania.

Przygotowanie metodologii badania - usługi Cena
Ustalenie celów i harmonogramu badania oraz strategii dystrybucji ankiety od 300 zł
Przygotowanie kwestionariusza ankiety od 500 zł
Przygotowanie wszystkich treści komunikacji z respondentami od 300 zł

Przygotowanie i konfiguracja narzędzia do badania

Ankieta+ umożliwia Ci skonfigurowanie kwestionariusza w dowolny sposób w tym dokonanie ustawień wielu elementów jego wyglądu, dostępności i warunków wypełniania. Jednak jeśli nie masz czasu aby dokonać wszelkich ustawień samodzielnie my chętnie zrobimy to dla Ciebie. Ponadto jesteśmy gotowi aby przygotować kreację Twojego szablonu graficznego – również szablonu dla mailingu a nawet zakupić domenę i zadbać o jej hosting.

Przygotowanie/konfiguracja narzędzia - usługi Cena
Wprowadzenie kwestionariusza ankiety
(skonfigurowanie całego badania w systemie gratis)
50 zł / za każde 10 pytań
Zaprojektowanie i stworzenie graficznego szablonu ankiety (branding) od 100 zł
Zaprojektowanie i stworzenie graficznego szablonu wysyłki mailingowej od 300 zł
Zakup domeny do badania i jej utrzymanie od 100 zł

Realizacja i monitoring badania

Na etapie prowadzenia badania możemy zadbać o odpowiednią ilość respondentów poprzez początkowe wysyłanie zaproszeń a także regularne przypomnienia wynikające z prowadzonego monitoringu zwrotu. Możemy także dostarczać informacje o poziomie wypełnień ankiety np. dla sponsora badania w formie raportów lub specjalnej strony www z wynikami choć wartym podkreślenia jest fakt, iż na bieżąco możesz je w każdej chwili przeglądać w systemie Ankieta+.

Realizacja i monitoring badania - usługi Cena
Przygotowanie i wykonanie wysyłki mailowej (wprowadzenie treści wiadomości, adresów mailowych, ustawienie terminu wysyłki, 2x raportowanie statystyk wysyłki) od 100 zł
Każda wysyłka ponaglająca/przypominająca 50 zł
Raportowanie statystyk badania od 100 zł

Podsumowanie i raport z badania

Po zakończonym badaniu z uzyskanych danych możemy przygotować raport pdf lub stronę www z infografiką obrazującą wyniki uzyskane w każdym z pytań ilościowych. Z uwagi na posiadane kompetencje jesteśmy również gotowi przygotować pełny raport zawierający wnioski z badania oraz rekomendacje np. dla organizacji które wynikają z założeń/celów badania jednak jeśli nie bierzemy odpowiedzialności za przygotowanie badania to kształt tego typu raportu ustalamy przed jego rozpoczęciem.

Podsumowanie i raport z badania - usługi Cena
Przygotowanie ilościowego raportu z badania (wersja pdf lub landing page) 100 zł /za każde 10 pytań
Przygotowanie jakościowego raportu z badania (wnioski i rekomendacje) od 500 zł
Przygotowanie landing page po ankiecie (strony z podziękowaniami, kodem promocyjnym, voucherem itp. dla respondentów) 100-200 zł

Inne usługi

CAŁE BADANIE

Oczywiście możemy również przeprowadzić całe badanie od początku do końca – jeśli potrzebujesz tego typu usługi to nie trać czasu na dodawanie poszczególnych kwot z powyższych tabelek – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę z wyceną


INTEGRACJA POPRZEZ API

Jeżeli Twoje procesy biznesowe wymagają stałego i regularnego wysyłania ankiet lub mailingu transakcyjnego możemy wykonać integrację naszego systemu z dowolną aplikacją posiadaną przez Twoją organizację.


WDROŻENIA

Potrzebujesz aby narzędzie znalazło się na serwerze Twojej organizacji, a także by korzystający z niego administratorzy konsumowali jego pełen potencjał – wdrożenie nie będzie dla nas wyzwaniem a szkolenia użytkowników to nasza specjalność!