Ankieta badanie kompetencji

Badania kompetencji można przeprowadzać na wiele różnych sposobów a jedną z nich może być diagnoza testem on-line lub wysłanie ankiety, która wypełniona przez samą osobę diagnozowaną jak i przez osoby z jej otoczenia umożliwi obiektywizację oceny kompetencji.

Najpierw jednak należy przygotować listę kluczowych kompetencji, które mają zostać poddane ocenie oraz listę zachowań, które stanowić będą objawy posiadania każdej z kompetencji.

Bardzo istotna jest również skala, na której owe zachowania należy ocenić.

Testy psychometryczne on-line również doskonale diagnozują kompetencje. Jeśli posiadasz testy a potrzebujesz narzędzia on-line za pośrednictwem którego będzie odbywać się dystrybucja testu skorzystaj z Ankieta+.

Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest bardzo dużo. Jeśli posiadasz własny kwestionariusz oceny kompetencji wystarczy zaimplementować go w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.