Czy mogę osadzić formularz, ankietę lub sondę na własnej stronie WWW?

W zakładce 'zaproszenia' należy wybrać z lewego menu kolektor 'widget'.
Umożliwia on osadzenie projektu na stronie WWW w oknie umożliwiającym natychmiastowe – bez klikania w link - wypełnianie formularza czy też sondy z poziomu strony głównej lub podstrony, na której zostanie umieszczony widget.

Aby dodać kolektor widget WWW należy:

  1. Wybrać z menu głównego -> zbieranie danych -> dodaj kolektor
  2. Wybrać typ kolektora ‘Widget’ i nadać mu nazwę
  3. Kliknąć ‘Dodaj’.

Po dodaniu kolektora pozostanie jego instalacja na stronie WWW. UWAGA! – dla zaawansowanych. Aby tego dokonać należy:

  1. Wejść w ustawienia kolektora: Menu główne->Lista kolektorów->dodany kolektor ‘www’.
  2. Skopiować całość kodu wyświetlonego w oknie.
  3. Wkleić kod w odpowiednie miejsce w pliku źródłowym na serwerze ze stroną WWWCzy mogę osadzić formularz, ankietę lub sondę na własnej stronie WWW? Ocena: 4.4/5 , 90 głosów   |   2014-01-01 22:30:33