Czy dane mogę pobrać do MS Excel?

Tak. System umożliwia pobieranie danych do MS Excel, a na życzenie umożliwimy pobranie danych w formacie spss.
Przycisk pobierania można odnaleźć menu główne->analiza. Znajduje się on zarówno na ekranie z wynikami zbiorczymi jak i indywidualnymi po prawej stronie ekranu.


Możesz pobrać dwa rodzaje plików - z wynikami zbiorczymi czyli podsumowaniem wyników zebranych od wszystkich osób oraz z wynikami indywidualnymi, który to plik jest dużą tabelą z wyszczególnieniem wyników każdego pojedynczego respondenta, pokazanych pytanie po pytaniu.Czy dane mogę pobrać do MS Excel? Ocena: 4/5 , 24 głosów   |   2014-01-01 22:50:06