Czy odpowiedzi na pytania ankiety, testu, formularza mogą być obowiązkowe?

Oczywiście, że tak. Aby włączyć obligatoryjność odpowiedzi należy zaznaczyć odpowiednią opcję na ekranie ustawień pytania, który pojawia się po wyborze typu pytania.


Dodatkowo należy zdefiniować treść, którą zobaczy respondent w sytuacji gdy nie zaznaczając żadnej odpowiedzi będzie chciał przejść do kolejnego pytania, a po dokonaniu ustawień należy kliknąć w 'dodaj'.

W pytaniach z wieloma liniami tekstu oraz macierzowymi można wybrać również opcję obligatoryjności odpowiedzi w każdym wierszu.
Opcję można później edytować na ekranie edycji pytania.Czy odpowiedzi na pytania ankiety, testu, formularza mogą być obowiązkowe? Ocena: 4.3/5 , 44 głosów   |   2014-01-01 19:05:36