Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BADANIE OBSZARU LGD "CIESZYŃSKA KRAINA" NA POTRZEBY OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

* 1. LGD „Cieszyńska Kraina” obejmuje swym zasięgiem 12 gmin tj. Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice. Czy uważa Pan/i ten obszar za spójny kulturowo i historycznie?
Tak
Nie
* 2. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w swojej gminie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 3. Co Pana(i) zdaniem należałoby zmienić, żeby poprawić jakość życia w tej gminie?
* 4. Które grupy/osoby są Pana(i) zdaniem najbardziej wykluczone z życia społecznego na terenie Cieszyńskiej Krainy?
* 5. Które z czynników Pana(i) zdaniem stanowią atut, a które słabość obszaru, na którym Pan(i) mieszka?
To zdecydowanie słabość-2-1012To zdecydowanie atut
położenie geograficzne
walory przyrodniczo-krajobrazowe
przedsiębiorczość mieszkańców
rynek pracy, dostępność pracy
rolnictwo
edukacja wczesnoszkolna (przedszkola)
szkoły podstawowe
stan środowiska naturalnego
integracja (więzi społeczne) mieszkańców
tradycje, zwyczaje i kultura
zabytki i atrakcje turystyczne
aktywność organizacji pozarządowych
oferta sportowo-rekreacyjna
oferta kulturalna
oferta rozrywkowa
oferta turystyczna
* 6. W jakim kierunku powinna rozwijać się Cieszyńska Kraina?
rozwój przedsiębiorczości,
edukacja i szkolenia,
zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
rozwój aktywności społeczności lokalnej i partnerstwa,
ekologia, ochrona środowiska i klimatu,
zwiększenia oferty kulturalnej,
rozbudowa infrastruktury użyteczności publicznej,
rozwój usług społecznych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance