Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH PRACE DOMOWE Z MATEMATYKI SĄ OBOWIĄZKOWE


Zwracamy się do Ciebie z prośbą o informacje, które pozwolą nam lepiej dostosować lekcje matematyki do Twoich potrzeb. Bardzo liczymy na szczere odpowiedzi.
Po wypełnieniu ankiety należy ją przesłać za pomocą przycisku GOTOWE. Na ekranie ukaże się informacja potwierdzająca przyjęcie ankiety do systemu.
Ankieta jest anonimowa.

Pytania bez gwiazdki można pominąć.

* 1. Czy lubisz matematykę?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 2. Czy uważasz, że matematyka jest ciekawym przedmiotem?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 3. Czy widzisz przydatność matematyki, której uczysz się w szkole, w życiu codziennym?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 4. Czy masz problemy z matematyką?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 5. Czy wyjaśnienia nauczyciela pomagają Ci w nauce matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 6. Czy sposób prowadzenia lekcji matematyki zachęca Cię do pracy?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 7. Czy na lekcjach matematyki panuje przyjazna atmosfera?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 8. Czy lekcje matematyki wywołują u Ciebie uczucie strachu?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 9. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość indywidualnej współpracy z nauczycielem?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 10. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość współpracy z koleżanką/kolegą, z którą/którym siedzisz w ławce?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
f) Siedzę sama/sam w ławce
* 11. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość współpracy z dowolnie wybraną przez Ciebie osobą lub grupą osób w klasie?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 12. Czy sposób prowadzenia lekcji budzi Twoje zainteresowanie matematyką?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 13. Czy masz możliwość uczenia się matematyki w odpowiednim dla Ciebie tempie?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 14. Czy żałujesz, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w lekcji matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Nie mam zdania
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 15. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość decydowania o tym, czy ocena zostanie wpisana do dziennika?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 16. Czy odrabianie prac domowych z matematyki sprawia Ci trudności?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno poiwedzieć
d) Raczej nie
e) zdecydowanie nie
* 17. Jak chętnie odrabiasz obowiązkowe prace domowe z matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie chętnie
b) Raczej chętnie
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej niechętnie
e) Zdecydowanie niechętnie
* 18. Ile czasu tygodniowo poświęcasz w domu na naukę matematyki, w tym również na odrabianie zadań domowych z matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) W ogóle nie poświęcam czasu
b) Do 1 godziny
c) 1-2 godziny
d) 2-4 godzin
e) Powyżej 4 godzin
* 19. Ile czasu tygodniowo poświęcasz w domu na naukę wszystkich przedmiotów, w tym również na odrabianie prac domowych?
wskaż jedną odpowiedź
a) Do 1 godziny
b) 1 - 2 godziny
c) 2 - 4 godzin
d) 4 - 6 godzin
e) 6 - 8 godzin
f) 8 - 10 godzin
g) 10 -13 godzin
h) 13 - 17 godzin
i) 17 - 20 godzin
j) Powyżej 20 godzin
20. Jeśli nie odrabiasz obowiązkowych prac domowych z matematyki, to jaki jest tego powód?
wskaż jedną odpowiedź, jeśli zazwyczaj nie odrabiasz obowiązkowych prac domowych
a) Nie jest to konieczne, umiem matematykę, wystarcza mi to, czego uczę się w czasie lekcji
b) Nie jest to konieczne, nauczyciel nie sprawdza zadań domowych
c) Mam problemy z odrabianiem prac domowych, chciałabym/chciałbym, ale najczęściej nie potrafię
d) Nie widzę sensu w rozwiązywaniu zadań z matematyki
e) Nie lubię matematyki
* 21. Jeśli miałabyś/miałbyś określić, gdzie głównie uczysz się matematyki, to:
wskaż jedną odpowiedź
a) Matematyki uczę się głównie w szkole
b) Matematyki uczę się w szkole, ale równie dużo uczę się samodzielnie w domu
c) Na lekcjach uczę się raczej niewiele, matematyki głównie uczę się poza szkołą
d) Na lekcjach uczę się raczej niewiele i sam w domu też sobie nie radzę, potrzebuję pomocy innych osób
e) Matematyki nie uczę się ani w szkole, ani w domu
22. Jeśli mam problemy z matematyką, to korzystam z pomocy:
wskaż jedną odpowiedź
a) Rodziców, rodzeństwa - pomagają mi w zrozumieniu
b) Rodziców, rodzeństwa – ktoś z rodziny rozwiązuje moje zadania
c) Koleżanki/ kolegi – pomagają mi w zrozumieniu
d) Koleżanki/ kolegi – odpisuję prace domowe
e) Korepetytora - pomaga mi w zrozumieniu
f) Korepetytora - rozwiązuje moje zadania
g) Internetu - szukam pomocy w zrozumieniu
h) Internetu - szukam gotowych rozwiązań
23. Chcę dodać, że
* 24. Jestem:
wskaż jedną odpowiedź
a) Dziewczyną
b) Chłopcem
* 25. Jestem uczennicą/uczniem:
zaznacz właściwą odpowiedź
a) klasy 2 gimnazjum
b) klasy 3 gimnazjum
c) klasy 1 liceum
d) klasy 1 technikum
e) klasy 1 szkoły zawodowej
f) klasy 2 liceum
g) klasy 2 technikum
h) klasy 2 szkoły zawodowej
i) klasy 3 liceum
j) klasy 3 technikum
k) klasy 3 szkoły zawodowej
l) klasy 4 technikum
Na pytania z gwiazdką należy udzielić odpowiedzi.

Zatwierdź swoje wypowiedzi przyciskiem GOTOWE.

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie :-)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .