Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁONKA NA TEMAT WPŁYWU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROZWÓJ LOKALNY TEJ GMINY

1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
poniżej 20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyżej 60 lat
3. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
inne ( jakie ?)
4. Status zawodowy
uczeń/student
bezrobotny
emeryt/rencista
własna działalność gospodarcza na terenie gminy Jabłonka
własna działalność gospodarcza poza terenem gminy Jabłonka
inne(jakie?)
5. Odkąd Pan/i mieszka w Gminie Jabłonka ?
mniej niż rok
1-3 lata
4-10 lat
11-20 lat
powyżej 20 lat
6. W której wsi Pan/i mieszka ?
Jabłonka
Lipnica Mała
Chyżne
Orawka
Zubrzyca Dolna
Zubrzyca Górna
Podwilk
7. Jak w skali 1 do 5 ocenia Pan/i warunki życia w Gminie Jabłonka ( infrastruktura, bezpieczeństwo,komunikacja itp), gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze ? W razie potrzeby proszę uzasadnić.
1 2 3
4 5
8. Jak w skali 1 do 5 ocenia Pan/i możliwości rozwoju osobistego w Gminie Jabłonka ( np. dostęp do różnych form edukacji i rozrywki ), gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze ? W razie potrzeby proszę uzasadnić.
1 2 3
4 5
9. Jak w skali 1 do 5 ocenia Pan/i możliwości rozwoju zawodowego w Gminie Jabłonka (znalezienie pracy, prowadzenie działalności), gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze ? W razie potrzeby proszę uzasadnić.
1 2 3
4 5
10. Jak ocenia Pan/i rozwój lokalny (postęp) Gminy Jabłonka w ciągu ostatnich 5 lat?
Uzasadnienie :
Bardzo dobrze raczej dobrze średnio
raczej źle bardzo źle nie mam zdania
11. Jakie Pana/i zdaniem są największe problemy w zakresie rozwoju lokalnego Gminy Jabłonka?
warunki bytowe
bezpieczeństwo
infrastruktura
komunikacja
edukacja i kultura
praca i biznes
rekreacja i sport
stan środowiska naturalnego
inne ( jakie ?)
12. Jakie są najważniejsze Pan/i zdaniem kierunki rozwoju Gminy Jabłonka ?
rozwój turystyki
tworzenie miejsc pracy
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturalnego i naturalnego obszaru
wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców
inny (jaki?)
Dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety !


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .