4 najczęściej popełniane proste błędy podczas prowadzenia badania online.

4 najczęściej popełniane proste błędy podczas prowadzenia badania online. Ocena: 4.4/5 , 136 głosów   |   2013-05-22 20:14:26 przez   |  Metodologie badań

Podzielimy się z Wami tym czego z naszego doświadczenia warto unikać przy prowadzeniu badania ankietowego CAWI. Mimo, iż te błędy nie wydają się kluczowe to uwierzcie nam – istotnie komplikują analizę wyników. 1. Brak precyzji w treści pytań i w treści możliwych do wyboru odpowiedzi, szczególnie przy pytaniach jednokrotnego wyboru. Zawsze zwracajcie uwagę na precyzyjne opisanie treści pytań jednokrotnego wyboru i odpowiedzi na nie aby zawsze respondent mógł wybrać tylko jedną odpowiedź i aż jedną odpowiedź – by nie zdarzyło się tak, że nie może wybrać żadnej. Jeśli respondent nie wie, którą odpowiedź powinien zaznaczyć może zaznaczyć inną odpowiedź co zafałszuje dane lub nawet poirytowany nie dokończyć badania. 2. Zmienianie treści pytań lub odpowiedzi w trakcie trwania badania. Jeśli macie mało czasu do terminu zebrania wyników jesteście szczególnie narażenie na ten problem. Warto jednak poświęcić trochę więcej czasu na przygotowanie kwestionariusza kosztem czasu trwania badania gdyż wszelkie zmiany będą później skutkować zamieszaniem w bazie danych. A jeśli zauważycie opisywany w pkt. 1 brak precyzji to pojawi się pokusa by treść pytań poprawiać.. Czytaj więcej o przygotowaniu kwestionariusza ankiety. 3. Brak terminu zakończenia badania – dot. badania na określonej, zamkniętej grupie respondentów. Z naszych doświadczeń wynika, iż ok. 25% respondentów wypełnia ankietę tuż po uruchomieniu badania a resztę trzeba dodatkowo motywować i mobilizować. Jednak „na ostatnią chwilę” ankietę może wypełnić kolejne 25-30% respondentów – wystarczy ten termin ustalić. Pozostali będą potrzebowali dodatkowych terminów a będą i tacy, których nigdy do wypełnienia ankiety nie zmobilizujemy. 4. Zbyt długi kwestionariusz – za dużo pytań lub jeśli są także otwarte z poleceniami wymagającymi poświęcenia większej ilości czasu, zbyt długi czas wypełniania ankiety. Wypełnienie ankiety optymalnie powinno trwać od 1 do 5 minut a ilość pytań nie powinna przekroczyć 20. Jednak jeśli założony cel i metodologia nie pozwalają Wam skrócić kwestionariusza to należy o czasie trwania poinformować respondentów, a być może ich dodatkowo zmotywować – o rekrutacji respondentów w odrębnym wpisie. Na pewno gorszym od długiej ankiety jest nie powiadomienie o tym wypełniającego. 5. Brak podziękowań dla respondentów :)

Opublikowano 2013-05-22 20:14:26