Ankiety online a typy pytań

Ankiety online a typy pytań Ocena: 4.7/5 , 129 głosów   |   2013-05-29 20:19:04 przez   |  Metodologie badań

Typów pytań dostępnych w narzędziach służących tworzeniu kwestionariusza ankiety online spotyka się kilkanaście jednak wszystkie one są pochodną właściwie trzech głównych typów, które opisujemy poniżej.

1. Pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Doskonale funkcjonują w czarno-białej rzeczywistości oraz dobrze służą do zaszeregowania respondentów do konkretnych grup docelowych. Zatem jeśli z np. z tysięcy osób chcemy wyłonić osoby, które cechuje określona metryka, osobowość lub preferencje to najlepiej użyć do tego pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.Rodzajem tego typu pytań będą także pytania z możliwością wyboru z listy rozwijanej (dropdown), poprzez zastosowanie suwaka w pytaniach ze skalą, pytania rankingowe z możliwością wskazania preferencji przez respondentów czy też pytania z możliwością wyboru daty – gdzie istnieje potrzeba podania terminu (choć można je potraktować także jako pytanie otwarte).

. Przy okazji są to pytania, których analiza po zakończeniu badania online wymaga najmniej zaangażowania. Wyniki najlepiej prezentować na wykresach kołowych całościowo stanowiących 100% populacji.

2. Pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru.

Ten typ pytań pozwala otrzymać pełne dane dot. preferencji respondentów jednak bez konieczności wybierania przez nich jednej odpowiedzi najlepiej ich opisujących. Świetnie sprawdzają się jako pytania do testów – nieznajomość ilości poprawnych odpowiedzi oraz ich mnogość i różnorodność powoduje, że tego typu pytania najlepiej weryfikują wiedzę.

I znowu można wyróżnić kilka rodzajów dla tego typu pytań, które też są dedykowane dla odpowiednich zastosowań. Jednym z nich są pytania gdzie wybieranie następuje poprzez przypisanie wagi określającej hierarchię wśród odpowiedzi, dzięki którym respondent będzie wartościować swoje preferencje. Do pytań wielokrotnego wyboru można zaliczyć także pytania o konstrukcji macierzowej, które można zastosować gdy kryteria oceny czy też skala jako odpowiedzi powtarza się przy kilku kolejnych pytaniach tworząc serię. Pytania macierzowe można także tworzyć z serii pytań jednokrotnego wyboru.

Analiza wyników z pytań wielokrotnego wyboru jest już dużo trudniejsza, a wyniki najlepiej prezentować na wykresach słupkowych, paskowych etc. ponieważ przez wielokrotny wybór nie sumują się do 100%.

3. Pytania otwarte.

To pytania, na które respondent wpisuje dowolny tekst jako odpowiedź. Stosuje się je gdy nie jest możliwym spisanie zbioru odpowiedzi ale także doskonale sprawdzają się jako pytania-zadania gdzie jako odpowiedź należy wpisać rozwiązanie czy też jako pytania-uwagi jako przestrzeń na przekazanie dowolnej treści od respondentów.

Zwykle są to bardzo wartościowe dane jednak bardzo trudne do analizowania. Wymagają także mocnej syntezy i z tego powodu właściwie każdy analizujący może wyciągnąć nieco inne wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe sugerujemy następujące proporcje typów pytań w kwestionariuszach ankiety online:

  • Pytania zamknięte jednokrotnego wyboru – minimum 80%
  • Pytania zamknięte wielokrotnego wyboru – maksimum 20%
  • Pytania otwarte – maksimum 5%

Opublikowano 2013-05-29 20:19:04