Badanie potrzeb szkoleniowych online cz.1 - zrób to sam.

Badanie potrzeb szkoleniowych online cz.1 - zrób to sam. Ocena: 4.3/5 , 131 głosów   |   2013-07-16 20:29:13 przez   |  Metodologie badań

badanie potrzeb szkoleniowychCzym właściwie jest badanie potrzeb szkoleniowych i jakie niesie ze sobą korzyści? Jako właściciele biznesu lub menedżerowie powinniśmy dbać o kompetencje zatrudnianych przez nas pracowników rozumiane jako zestaw:

  • wiedzy (wiem co zrobić by zrealizować cel),
  • umiejętności (umiem to zrobić) i
  • postaw (chce mi się).
Wszakże te kompetencje wprost proporcjonalnie przełożą się na realizację celów biznesowych organizacji. Jednak aby zadbać o rozwój kompetencji musimy zdiagnozować, które kompetencje tego rozwoju wymagają. Jednym z podstawowych badań, które pomogą nam dowiedzieć się więcej o tzw. lukach kompetencyjnych jest badanie potrzeb szkoleniowych. Przy użyciu narzędzia ankietowego możemy takie badanie przeprowadzić na dwa sposoby:
  1. Pytając wprost o potrzeby samych pracowników i/lub ich przełożonych
  2. Pytając o przejawiane zachowania, będące jednocześnie kryteriami oceny kompetencji
Skoncentrujemy się na opisie pierwszego sposobu albowiem drugi - dający niejako bardziej rzetelny obraz jest również sporym wyzwaniem od strony metodologicznej. A zatem pierwszy sposób – czyli wprost pytania o potrzeby szkoleniowe. Naturalnie pracę należy rozpocząć od budowy kwestionariusza. Więcej o projektowaniu kwestionariusza ankiety online. Jako pierwsze pytanie weźmy pod rozwagę metryczkę. W metryczce powinny się znaleźć pytania o komórkę organizacyjną, jeśli badanie online dotyczy więcej niż jednej komórki lub wręcz całej organizacji. Należy przy tym pamiętać o ochronie anonimowości ankietowanych. Im lepiej o nią zadbamy tym większa szansa na rzetelne dane, a biorąc pod uwagę, iż wprost pytamy o potrzeby i badanie ma charakter deklaratywny zatem ankietowani mogą się np. bezpodstawnie obawiać, iż przyznanie się do potrzeby doszkolenia jest jednoznaczne z przyznaniem się do niewiedzy uznajemy to jeden z kluczowych czynników sukcesu. Więcej o pytaniach metryczkowych. O tym jakie pytania powinny znaleźć się w dalszej części kwestionariusza ankiety i co warto wziąć pod uwagę prowadząc badanie potrzeb szkoleniowych online czytaj w drugiej części wpisu.

Opublikowano 2013-07-16 20:29:13