Komunikacja kluczowym aspektem w przygotowaniu ankiety on-line

Komunikacja kluczowym aspektem w przygotowaniu ankiety on-line Ocena: 4/5 , 111 głosów   |   2013-05-26 20:17:36 przez   |  Metodologie badań

jak zakomunikować sposób wypełnienia ankiety on-lineTen wpis poświęcamy komunikacji ale już niejednokrotnie wspominaliśmy, że jest ona jednym z najistotniejszych elementów badania ankietowego. Dlaczego należy przywiązać dużą wagę do komunikacji? Ponieważ wypełniający ankiety on-line są gdzieś daleko przed ekranami swoich komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów i nie zapukają do naszych drzwi ani nie zadzwonią do nas – przygotowujących badanie, jeśli coś będzie dla nich niejasne czy też nie do końca zrozumiałe..  Respondenci będą grupą średnio kilkuset a nawet kilku tysięcy osób, z których każda ma swoją własną percepcję, a naszym zadaniem jest przygotować komunikację w taki sposób aby niemal wszyscy doskonale wiedzieli czego od nich, jako respondentów, oczekujemy. Co zatem będzie się składać na komunikację w badaniu? 1. Zaproszenie do badania czyli „Respondencie wejdź do kwestionariusza ankiety”. Zaproszenie ma za zadanie przekonanie potencjalnego respondenta do wypełnienia ankiety on-line, a powinno być bezpośrednio powiązane z kolektorem jakiego użyjemy do rozpowszechnienia naszej ankiety Np. jeżeli link do badania jest umiejscowiony w wysyłanej wiadomości e-mail to w tej wiadomości znajdzie się zaproszenie. Powinno ono też mieć określony standard. Sugerujemy skoncentrować się w zaproszeniu na następujących kwestiach:

  • Cel prowadzenia badania
  • Czas trwania badania (dni w kalendarzu)
  • Czas wypełniania ankiety on-line (minuty spędzone w kwestionariuszu)
  • Podziękowanie z góry za wypełnienie ankiety
2. Wstęp do badania czyli „a teraz przebrnij przez cały kwestionariusz i daj mi wyniki”. Wstęp umieszczamy na początku kwestionariusza ankiety on-line. Jest to miejsce gdzie powinniśmy zaznajomić respondenta ze strukturą kwestionariusza aby wiedział co go czeka i łatwiej z tą wiedzą wypełnił kwestionariusz w całości. A zatem we wstępie warto podać:
  • Liczbę pytań i ekranów, na których pytania są umiejscowione
  • Sposób przechodzenia pomiędzy poszczególnymi ekranami (np. poprzez kliknięcie „dalej” pod pytaniami)
  • Ogólną statystykę pytań ze względu na typ
  • Miejsce ulokowania poleceń i jeśli istnieje - generalny sposób ich interpretacji czy też realizacji – np. jeśli chcemy aby przed każdą odpowiedzią respondent zastanowił się maksymalnie 10 sekund a następnie opisał pożądaną kwestię w czasie nie dłuższym niż 2 minuty..
  • Sposób zakończenia ankiety on-line – aby respondent wiedział kiedy już „będzie po wszystkim”
3. Polecenia i treści pytań. Poleceniami właściwie są pytania oraz przypisane do nich odpowiedzi i jeśli nie ma jednego, generalnego sposobu ich interpretacji o czym powyżej to należy przed każdym pytaniem napisać jedno, dwa zdania o tym w jaki sposób respondent powinien odpowiedzieć na pytanie i oczywiście nie mamy na myśli sugerowania, którą odpowiedź ma zaznaczyć. Więcej o tym jakich błędów unikać przy przygotowywaniu badania tutaj. 4. Podziękowania i „co dalej”. Na końcu ankiety koniecznie należy podziękować respondentom za poświęcony czas i jeśli w jakikolwiek sposób zebrane wyniki są przedmiotem ich zainteresowania to być może powiadomić o terminie i sposobie ich dystrybucji. Jeżeli na końcu ankiety on-line na respondenta powinna oczekiwać wiadomość np. o kodzie promocyjnym, haśle uprawniającym do zniżki etc. to też należy ją dodać do tekstu zakończenia.

Opublikowano 2013-05-26 20:17:36