Kwestionariusz ankiety przygotowany, badanie uruchomione i… to jeszcze nie koniec. Jak monitorować badanie online cz.1.

Kwestionariusz ankiety przygotowany, badanie uruchomione i… to jeszcze nie koniec. Jak monitorować badanie online cz.1. Ocena: 4.1/5 , 97 głosów   |   2013-06-24 20:25:59 przez   |  Metodologie badań

kwestionariusz ankiety - monitoring napływania wyników Po odpowiednim przygotowaniu badania o czym możecie przeczytać we wpisach dot. przygotowania kwestionariusza ankiety oraz przygotowania komunikacji w badaniu można badanie ankietowe online finalnie rozpocząć. W kwestionariusz ankiety respondenci najczęściej mogą wejść poprzez otrzymany link, który można umieścić w treści wiadomości e-mail, we wpisie na stronie internetowej, prezentacji MS Powerpoint, dokumencie MS Word etc. Przykładów miejsc, w których można umieścić odnośnik do kwestionariusza ankiety można by mnożyć. Rzadziej już ankietę osadza się w przestrzeni strony internetowej (własne www) lub też na stronach mediów społecznościowych jakimi są np. Facebook czy też zyskujące coraz większą popularność Google+. Oczywiście wybór źródła pozyskiwania informacji od respondentów należy zawsze rozważyć indywidualnie biorąc pod uwagę ruch jaki te źródła mogą wygenerować w przygotowanej ankiecie. Wróćmy do monitorowania. W skrócie jest ono działaniem zorientowanym na otrzymanie zadowalających, pod względem ilościowym oraz jakościowym, zwrotów w postaci wypełnionych przez respondentów kwestionariuszy ankiety. Zwykle uruchamiając badanie zakładamy tzw. próbę czyli ilość udzielonych odpowiedzi na postawione pytania, która to próba będzie dla nas reprezentatywna. W Ankieta+ można dokonać ustawienia, które ograniczy pojemność bazy danych do podanej liczby wypełnionych ankiet. Polecamy korzystanie z tego ustawienia przy formularzach online, w których zainteresowani zostawiają dane stanowiące aplikację uprawniającą do otrzymania dostępu, zniżki etc. a zasoby oferującego przedmiot aplikacji są ograniczone. A zatem wyjaśniliśmy sobie czym jest monitorowanie a teraz skupimy się na tym o co warto zadbać na tym etapie badania online aby zminimalizować ryzyko nie osiągnięcia ww. celu: Na początek, o czym już wspomnieliśmy, należy założyć ile razy wypełniony przez respondentów kwestionariusz ankiety online powinien zasilić bazę danych. Następnie regularnie należy sprawdzać czy ilość otrzymanych ankiet w stosunku do ilości założonej odpowiada ilości czasu jaki upłynął od rozpoczęcia badania w stosunku do czasu na badanie przeznaczonego. Jeżeli upłynęło np. 50% czasu przeznaczonego na badanie a w bazie znajduje się 10% ukończonych ankiet to powinien być to impuls do podjęcia działań zbliżających te wartości do siebie. Najlepiej wysłać wtedy przypomnienie z podobną treścią jak w zaproszeniu jednak z informacją, iż do końca trwania badania pozostało już niewiele czasu, a po upływie ok. 24h od wysłania przypomnienia ponownie sprawdzić ilość zapisanych wyników. Czytaj o monitorowaniu badania online część 2.

Opublikowano 2013-06-24 20:25:59