Przygotowanie badania ankietowego czyli jak sobie pościelisz tak się wyśpisz.

Przygotowanie badania ankietowego czyli jak sobie pościelisz tak się wyśpisz. Ocena: 4.6/5 , 119 głosów   |   2013-05-20 20:44:05 przez   |  Metodologie badań

Przeprowadzenie badania on-line jest zadaniem na tyle wymagającym, iż dla osób bez doświadczenia, z wysokim prawdopodobieństwem, zakończy się brakiem wartościowych danych będących podstawą wnioskowania. Na etapie przygotowania badania typu CAWI można wyróżnić dwa kluczowe aspekty warunkujące efektywność badania. Na początek kwestionariusz Pierwszym z nich jest stworzenie kwestionariusza ankiety. Zastanów się jaki jest cel Twojego badania i czego chcesz się dowiedzieć od szerokiej rzeszy respondentów a w kolejnym kroku jakie pytania powinny trafić do ankietowanych aby odpowiedzi na nie w pełni zaspokajały Twoją potrzebę. Kwestionariusz ankietowy nie może być zbyt długi i powinien zawierać pytania metryczkowe, które umożliwią sortowanie wyników względem odpowiedniej grupy docelowej i wyciąganie dodatkowych wniosków. Najczęściej spotykane to: • Wiek • Płeć • Miejsce zamieszkania • Status zawodowy / branża w jakiej pracuje respondent Więcej o przygotowaniu odpowiedniego kwestionariusza i metryczki przeczytacie tutaj. Tuż po kwestionariuszu jest komunikacja. Drugim kluczowym aspektem w przygotowaniu jest komunikacja w badaniu. Poświęcimy temu odrębny punkt ponieważ wiemy jak istotna jest komunikacja z wieloma (setki a nawet czasem to dziesiątki tysięcy) ankietowanymi, z którymi nie ma się bezpośredniego kontaktu. Należy im opisać oczekiwania w taki sposób aby wszyscy mieli wspólne rozumienie celu badania i do tego potrzebne będzie napisanie wstępu. We wstępie, prócz celu badania, powinny się znaleźć takie informacje jak: • Ilość pytań • Szacunkowy czas wypełniania (większość osób będzie chciała to wiedzieć) • Termin zakończenia badania • Nawigacja czyli sposób przechodzenia przez poszczególne ekrany ankiety • Informacje dot. motywatorów (np. kod umożliwiający zniżkę na usługę dostępny po wypełnieniu odpowiedzi w ostatnim pytaniu). Szerzej o komunikacji w badaniu CAWI przeczytacie tutaj. Komunikacja nie kończy się we wstępie – w zależności od długości i skomplikowania ankiety wskazówki dot. wypełniania pytań i nawigacji powinny się pojawiać przez cały kwestionariusz aż do podziękowań i ewentualnych informacji dot. np. terminu publikowania wyników. Jeśli macie odpowiednio przygotowany kwestionariusz ankiety i treści komunikatów – możecie przystąpić do uruchomienia badania.

Opublikowano 2013-05-20 20:44:05