Raporty PDF w Ankieta+

Raporty PDF w Ankieta+ Ocena: 4.9/5 , 35 głosów   |   2014-05-11 11:21:12 przez   |  Co nowego

Udostępniliśmy wydruk raportów do pliku PDF. Od tej pory wszystkie zebrane dane prezentowane w module analitycznym można zapisać do pliku i zaprezentować np. zlecającemu badanie ankietowe lub osobie wypełniającej test wiedzy – w zależności od przeznaczenia kwestionariusza.

Raporty prezentują wyniki z poszczególnych pytań w następujący sposób:
A) Pytania jednokrotnego wyboru:
• tabela z ilościowym oraz procentowym ukazaniem uzyskanych odpowiedzi
• wykres kołowy z procentowo ukazanymi wartościami oraz legendą

B) Pytania wielokrotnego wyboru
• tabela z ilościowym oraz procentowym ukazaniem uzyskanych odpowiedzi
• wykres kolumnowy z ilościowo ukazanymi wartościami oraz legendą

C) Pytania macierzowe jednokrotnego wyboru
• macierz z ilościowym oraz procentowym ukazaniem uzyskanych odpowiedzi
• wykres kolumnowy z procentowo/ilościowo ukazanymi wartościami oraz legendą

D) Pytania macierzowe wielokrotnego wyboru
• macierz z ilościowym oraz procentowym ukazaniem uzyskanych odpowiedzi
• wykres kolumnowy z ilościowo ukazanymi wartościami oraz legendą

E) Pytania rankingowe
• tabela z ilościowym ukazaniem każdej z poszczególnych pozycji dla danej odpowiedzi
• wykres kolumnowy z punktami przeliczonymi wg algorytmu Ankieta+ obrazujący ranking dostępnych odpowiedzi

F) Pytania otwarte
• tabela z poszczególnymi odpowiedziami od każdego z respondentów

Dodatkowo jako załączniki do raportu prezentujemy odpowiedzi z dodatkowych otwartych odpowiedzi dodawanych do pytań zamkniętych.

Wydruk raportów do PDF znajdziecie w zakładce Analiza->Wyniki zbiorcze pod przyciskiem 'Pobierz raport PDF'.

A wkrótce?
• Filtrowanie po dowolnej odpowiedzi dowolnego pytania
• Zapisywanie raportów w systemie
• Zarządzanie kolorami wykresów

Opublikowano 2014-05-11 11:21:12