Tworzymy kwestionariusz ankiety i pytania metryczkowe.

Tworzymy kwestionariusz ankiety i pytania metryczkowe. Ocena: 4.2/5 , 123 głosów   |   2013-05-23 20:15:12 przez   |  Metodologie badań

dzięki ankieta+ stworzysz idealny kwestionariuszIle pytań? Jak długi czas wypełniania? Jak już pisaliśmy w jednym z pierwszych wpisów, przygotowanie kwestionariusza ankiety jest jednym z kluczowych aspektów przygotowania całego badania. Nie może on być zbyt długi. Z naszych doświadczeń wynika, iż warto liczbę pytań utrzymywać w przedziale 15-25 a czas wypełniania ankiety nie powinien przekraczać 5 minut przy czym optymalnie jest utrzymać ten wskaźnik od jednej do trzech minut. Nie twierdzimy przy tym oczywiście, że to są jedyne słuszne wartości jednak wychodząc z założenia, że respondent wypełniając ankietę poświęca nam – autorom badania – swój cenny czas, chcemy go nie nużyć i nie irytować zbyt długą ankietą. Zacznijmy od celów - struktury ankiety. Nim jednak zaczniemy tworzyć kwestionariusz ankiety musimy sobie zadać najważniejsze pytanie – czego chcemy się dowiedzieć? Odpowiedź może np. brzmieć – czy możemy w jakikolwiek sposób poprawić nasz produkt/usługę aby jeszcze lepiej wychodzić naprzeciw stale zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Załóżmy, że jest to główny cel badania ale potrzebujemy jeszcze celów szczegółowych, które zbudują nam strukturę kwestionariusza. To jak z pisaniem wypracowania w szkole – nim zaczniemy pisać musimy mieć plan. W tym przypadku mogą to być pytania o główne cechy produktu/usługi np. cenę, wygląd, funkcjonalności etc. Jakie pytania? Mając cel główny i szczegółowe – możemy zacząć tworzyć pytania kwestionariusza. Do każdego celu szczegółowego jedno lub kilka pytań pamiętając aby nie pytać w kilku pytaniach o to samo. Pytania mogą być otwarte lub zamknięte. Z uwagi na trudniejszą analizę odpowiedzi z tych pierwszych – jeśli grupa respondentów jest liczna to warto ograniczać ich liczbę. Pytania zamknięte z kolei dzielą się na pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Szczególnie przy pytaniach jednokrotnego wyboru należy uważać na takie sformułowanie pytania które nie sugeruje zaznaczenie żadnej z odpowiedzi. Przeczytaj więcej o typach pytań. Metryczka ma szczególne miejsce w ankiecie. Wśród pytań kwestionariusza szczególne miejsce zajmują pytania metryczkowe, które powinny być pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru. Umożliwią one sortowanie wyników względem odpowiedniej grupy docelowej i wyciąganie dodatkowych wniosków. Warto po ustaleniu celów ankiety zastanowić się, kto może odpowiedzieć na pytania w niej zawarte, a następnie skorzystać z odpowiedniego kolektora np. social media czy też mailingu. O kolektorach przeczytacie w odrębnym artykule. Najczęściej spotykane pytania metryczkowe to pytania o:

  • Wiek
  • Płeć
  • Miejsce zamieszkania
  • Status zawodowy
Uwaga na błędy! W zależności od grupy docelowej można dodawać kolejne np. jeśli jest to grupa studentów to można zapytać o uczelnię z kolei grupę pracujących o branżę lub wielkość organizacji w jakiej pracują. Na koniec przypominamy o uważnym formułowaniu odpowiedzi w pytaniach metryczkowych – tak aby np. w przypadku pytania o wiek, gdzie można wybrać odpowiedni zakres, nie było możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi.

Opublikowano 2013-05-23 20:15:12